Våtgass til Teesside-terminalenEldfisk 2/7 B i drift

Eldfisk 2/7 A og 2/7 FTP startet produksjonen

person av Norsk Oljemuseum
Eldfisk-reservoaret ligger omtrent 16 km syd for Ekofisk-senteret, på 68 meter vanndyp. På Eldfiskfeltet er det fire plattformer, 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP og 2/7 E.
— Flammen er tent på Eldfisk. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen 2/7 D som produserer fra Embla, ble koblet til 2/7 FTP via en rørledning. Olje og gass fra Eldfisk og Embla går i rørledninger til Ekofisk (til Ekofisk 2/4 R i 1979 og i 1998 flyttet til Ekofisk 2/4 J).

Eldfisk 2/7 A er en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform. Det er en gangbro over til Eldfisk 2/7 FTP. All prosessering av olje og gass foregår på 2/7 FTP. Disse ble satt i drift i august 1979.

Eldfisk 2/7 FTP er en prosesseringsplattform for 2/7 A.  Fra denne er det broforbindelse over til 2/7 A og 2/7 E.

Våtgass til Teesside-terminalenEldfisk 2/7 B i drift
Publisert 15. september 2017   •   Oppdatert 22. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk