Vinballonger til salgs

person Norsk Oljemuseum
Brønnene på Ekofisk trengte med jevne mellomrom å syrebehandles for at produksjonen skulle gå for fullt. Nordal Torstensen jobbet i BJ Services på 1960- og 70-tallet. Han forteller at når de bestilte syre, og den kom til basen i Strømsteinen, kom den på 50 liters glassballonger. - Vi måtte tømme syren over i store tanker, for den kunne ikke sendes offshore i glassballonger. Men vi fikk kolossalt med vinballonger. Til slutt annonserte vi dem for salg i avisen.
— Oljevirksomheten ble en synlig del av bybildet i Stavanger på 1970-tallet. Foto: Sigurd Tang Wa/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det var tusenvis, og de gikk unna som hakka møkk. Folk kom fra Jæren og Egersund med lastebiler og kjøpte ballonger. Prisen var fem kroner stykk. Salget resulterte i et solid overskudd – som sjefen bestemte skulle brukes på en stor fest for oss.

Det verste var at vi lastet syre på supplybåter inne i Vågen. Det gikk jernbanespor helt ned på kaien like utenfor Dickens, og der sto vi om nettene og lastet syre fra tankvogner over i tanker på supplybåtene. Du kan tenke deg hvordan det var med syredamp og så videre. Og i ett-to-tiden om natten når folk begynte å gå hjem fra pubene, skulle de absolutt bort for å se hva vi holdt på med. Vi hadde et svare strev med å holde folk vekke.

Fortalt av Nordal Torstensen

Publisert 6. oktober 2017   •   Oppdatert 10. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk