Fiberoptisk kabel til EkofiskEldfisk 2/7 E vanninnsprøyting i bruk

Avslutningsplan for Ekofisk I godkjennes

person Norsk Oljemuseum
Etter 20 års produksjon var det i 1990-årene offshore-innretninger i Ekofiskområdet som var i ferd med å bli overflødige. Det skyldtes innsynkningen av havbunnen, utbyggingen av Ekofisk II og at uteliggende felt nærmet seg slutten av sin økonomiske levetid.
— Ekofisktanken er strippet for innhold, og ikke lenger i bruk. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

I 1994 etablerte Phillipsgruppen derfor et avslutningsprosjekt «Ekofisk I Avslutningsprosjekt» som startet arbeidet med en konsekvensutredning og avslutningsplan for Ekofisk I-innretningene som var eid helt eller delvis av Phillipsgruppen, A/S Norske Shell og Norpipe Oil A/S.

Avslutningsplanen omfattet:

  • 14 stålunderstell (64 000 tonn)
  • 1 betongtank med beskyttelsesvegg (290 000 tonn + 900 000 tonn)
  • 15 overbygninger (107 000 tonn)
  • 235 km med nedgravde rørledninger (91 000 tonn)
  • Borekaks (ca 31 000 tonn)
historie, 1998, ekofisk II offisielt åpnet, avis, avslutningsplan for ekofisk I godkjennes,
Faksimile fra Fiskaren 1. juli 1998

Arbeidet med avslutningsplanen var ferdig den 22. oktober 1999 og ble da overlevert til regjeringen for godkjenning. Avslutningsplanen ga en oversikt over hvilke og når de enkelte installasjonene skulle stenges ned og fjernes fra feltet.

I planarbeidet ble tiltak vurdert opp mot kriterier for sikkerhet, miljø, kostnader, fiskeri, sjøfart og samfunnsinteresser. Selskapene var forpliktet til å ta hensyn både til nasjonale og internasjonale lover, blant annet: Petroleumslovens bestemmelser, regionale konvensjoner (Ospar) og internasjonale retningslinjer (IMO).

I 2001 godkjente Olje- og energidepartementet Avslutningsplanen for Ekofisk I, mens Stortinget vedtok etterlatelse av Ekofisk-tanken i 2002.

Hør NRK radio, 6. desember 2001, Phillips med planer om Ekofiskutbygging Dagsnytt 1230

Fiberoptisk kabel til EkofiskEldfisk 2/7 E vanninnsprøyting i bruk
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 26. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk