Fiberoptisk kabel til EkofiskEldfisk 2/7 E vanninnsprøyting i bruk

Avslutningsplan for Ekofisk I godkjennes

person Norsk Oljemuseum
Etter 20 års produksjon var det i 1990-årene offshore-innretninger i Ekofiskområdet som var i ferd med å bli overflødige. Det skyldtes innsynkningen av havbunnen, utbyggingen av Ekofisk II og at uteliggende felt nærmet seg slutten av sin økonomiske levetid.
— Ekofisktanken er strippet for innhold, og ikke lenger i bruk. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

I 1994 etablerte Phillipsgruppen derfor et avslutningsprosjekt «Ekofisk I Avslutningsprosjekt» som startet arbeidet med en konsekvensutredning og avslutningsplan for Ekofisk I-innretningene som var eid helt eller delvis av Phillipsgruppen, A/S Norske Shell og Norpipe Oil A/S.

Avslutningsplanen omfattet:

  • 14 stålunderstell (64 000 tonn)
  • 1 betongtank med beskyttelsesvegg (290 000 tonn + 900 000 tonn)
  • 15 overbygninger (107 000 tonn)
  • 235 km med nedgravde rørledninger (91 000 tonn)
  • Borekaks (ca 31 000 tonn)
historie, 1998, ekofisk II offisielt åpnet, avis, avslutningsplan for ekofisk I godkjennes,
Faksimile fra Fiskaren 1. juli 1998

Arbeidet med avslutningsplanen var ferdig i 22. oktober 1999 og ble da overlevert til regjeringen for godkjenning. Avslutningsplanen ga en oversikt over hvilke og når de enkelte installasjonene skulle stenges ned og fjernes fra feltet.

I planarbeidet ble det tiltak vurdert opp mot kriterier for sikkerhet, miljø, kostnader, fiskeri, sjøfart og samfunnsinteresser. Selskapene var forpliktet til å ta hensyn både til nasjonale og internasjonale lover, blant annet: Petroleumslovens bestemmelser, regionale konvensjoner (Ospar) og internasjonale retningslinjer (IMO).

I 2001 godkjente Olje- og energidepartementet Avslutningsplanen for Ekofisk I, mens Stortinget vedtok etterlatelse av Ekofisk-tanken i 2002.

Fiberoptisk kabel til EkofiskEldfisk 2/7 E vanninnsprøyting i bruk
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 10. oktober 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *