Siste kapittel for gamle travereAvslutningsplan for Ekofisk I godkjennes

Fiberoptisk kabel til Ekofisk

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
De første årene foregikk all kommunikasjon i Nordsjøen via radio. Senere ble kommunikasjon via satellitter tatt i bruk, og fra juni 1999 ble store deler av trafikken overført til fiberoptisk kabel. Kapasitet og hastighet økte dramatisk og førte Ekofisk inn i en ny elektronisk tidsalder.
— Kabelleggingsskipet, C/S Nexans Skagerrak, til kai i Horten. Foto: Ulflarsen [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]
© Norsk Oljemuseum

I forbindelse med planleggingen av Ekofisk II fra 1993 ble det diskutert å legge fiberoptisk kabel til Ekofisk. Det ville kunne gi raskere og mer stabil datakommunikasjon. Legging av fiberoptisk kabel kun til Ekofisk ble vurdert som for kostnadskrevende, men de nye plattformene 2/4 J og 2/4 X ble tilrettelagt for mulig kabeloppkobling. Det ble også diskutert å legge fiberoptisk kabel som et samarbeid mellom Phillips, Amoco og BP, som operatører for feltene Ekofisk, Valhall og Ula. Samarbeidet ble først kalt «Co-op» og deretter «Sørfeltenes driftsallianse».[REMOVE]Fotnote: Sørfeltenes driftsallianse: Samarbeid gir resultater, AmocoInfo nr. 21 1997. https://www.nb.no/items/268fb3b9195a46de4f3a048fce3eb09b?page=1 Les mer: Samarbeid i sør

Fiberoptisk kabel ble imidlertid realisert som del av et større prosjekt med å legge fiberoptisk kabel mellom Norge og Storbritannia via Nordsjøen. Arbeidet med den første fasen av leggingen startet 22. juli 1998, med skipet «Skagerak».[REMOVE]Fotnote: Kabellegging i gang, EkofiskNytt nr. 13 1998. Kabelen ble lagt via flere olje- og gassfelt på norsk og britisk sektor i Nordsjøen, blant annet Ekofisk, Valhall og Ula.

Kabelen var den første fiberoptiske kabelen mellom Skandinavia og England, og den første kommersielle telekabelen som benyttet oljeplattformer til å krysse store havstrekninger.[REMOVE]Fotnote: Nye driftsformer, Teknisk Ukeblad 17. august 2000.  Kabelen var eid av EniTel og Telia og knyttet Norge til England. Forbindelsen til England gjorde det mulig å få reservesamband i andre internasjonale kabler i tilfelle brudd. Fiberkabelen NorseaCom-1 mellom Kårstø i Norge og Lowestoft i England ble tatt i bruk i juni 1999.[REMOVE]Fotnote: Informasjon over Nordsjøen: Paulsen, Gard: Telekommunikasjoner på norsk sokkel, Forskningsrapport 3/2005. Handelshøyskolen BI Sandvika. NorSeaCom-1 ble senere en del av kommunikasjonssystemet Tampnet, og tilknyttet et større nettverk for kommunikasjon og overføring av data på tvers av Nordsjøen.

1999, hisorie, fiberoptisk kabel til ekofisk, forsidebilde,
På trykk i EkofiskNytt nr 13, 2000. Foto: Kristine Gjerstad

Teknologien med fiberoptisk kabel var avgjørende for den senere utviklingen av styring og kontroll av drift på feltene fra land.
Les mer: Nytt boresenter og integrerte operasjoner

Siste kapittel for gamle travereAvslutningsplan for Ekofisk I godkjennes
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk