Ny helikopterterminal på Sola20-årsjubileum for funnet av Ekofisk

Beskyttelsesveggen på plass

person av Norsk Oljemuseum
24. juni 1989 sto den østre og siste halvdelen av beskyttelsesveggen rundt Ekofisk-tanken på havbunnen, og ringen var dermed så godt som sluttet.
— Beskyttelsesveggen blir festet til Ekofisk. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Den vestre delen hadde kommet på plass allerede den 20. juni. Den 106 meter høye beskyttelsesveggen rundt Ekofisk-tanken var dermed installert etter en seks måneder lang byggeperiode i Ålfjorden. Slepet hadde tatt en uke, med kuling i siste periode av prosjektet. Prosjektet ble avsluttet i oktober med en sluttregning på tre milliarder kroner

Slepet av den vestre delen startet fra Ålfjorden 11. juni og den østre delen den 13. juni. Det var ideelle forhold, med blå himmel og vindstille. 17 båter var med i den store slepeflåten, innbefattet et kontroll- og navigasjonsfartøy.

Beskyttelsesveggen på plass
Beskyttelsesveggen til Ekofisk 2/4 T blir slept ut mot Ekofisk-senteret. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Det er den største slepeflåten som noen sinne er mobilisert i forbindelse med utslep av offshorekonstruksjoner. Slepebåtene, åtte på hver halvdel, hadde en kapasitet på rundt 180.000 hestekrefter, og en trekkraft på mer en 21.000 tonn. Slepeturen var 310 nautiske mil lang.[REMOVE]Fotnote: Ekofisk, nr 3 1989

Den første og kanskje største utfordringen, var å manøvrere vestre halvdel inn over forankringspælen i «hestesko-området» mellom Papa-, Hotell- og G-plattformene. Veggen ble ballastert og manøvrert under broen til 2/4 G og inn mot Tanken. Noen av taubåtene ble forankret til kjettinger som igjen var festet til fortøyningspåler på havbunnen. Alt gikk uten særlige problemer, og 20. juni ble den ballastert fra 65 til 69 meter.

Neste kritiske fase var å få den østre delen på plass. Det hadde begynt å blåse og operasjonen ble utsatt. Men 22. juni løyet vinden og en kunne begynne arbeidet med å trekke den østre delen inn mot Tanken. Da veggen var ca. 400 meter fra Tanken, ble det strukket vinsjekabler fra den vestre halvdelen over til den østre, og sakte men sikkert ble veggen manøvrert inn over rørledninger og under broer, og lørdag 24. juni var veggen i posisjon og i berøring med havbunnen.

De to betongkolossene, hver på 150.000 tonn var på plass. Operasjonen hadde gått uten problemer. De to halvdelene ble koblet sammen med stålkoblinger, og senere også støpt sammen slik at halvdelene utgjorde en helhet. Støpearbeidet var spesielt vanskelig fordi det foregikk under vann.

En del av ferdigstillingsarbeidet var å heise på plass og montere 17 prefabrikkerte veggelementer. På grunn av at veggen skulle under broer fra Tanken, kunne 17 elementer først installeres etter at veggen var på plass. Hvert av elementene hadde en vekt på mellom 250 og 300 tonn.[REMOVE]Fotnote: PhillipsNytt, nr 10 1990, nr. 11 1990, nr. 15 1990 Da alt var ferdig, var også Ekofisk 2/4 T – Ekofisk-tanken – beskyttet for hundreårsbølgen.

2001-2002 Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg St prp nr 51

Ny helikopterterminal på Sola20-årsjubileum for funnet av Ekofisk
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk