Ekofisk-tanken må stengesLøsning for videre drift

Dåp av Embla

person av Norsk Oljemuseum
I norrøn mytologi var Embla den første kvinnen. I Phillips-sammenheng var Embla den første fjernstyrte og ubemannede plattformen.
— Dagny Lund svinger Champagneflaske under dåpen av Embla. Foto: Egil Eriksson
© Norsk Oljemuseum
Dåp av Embla, historie,
Dagny Lund. Foto: Husmo Foto/ Nosrk Oljemuseum

Dåpen skjedde med en av de første kvinnelige ansatte offshore, Dagny Lund, som gudmor. Embla var det åttende feltet i Ekofiskområdet, som ble satt i produksjon. Produksjon var beregnet til 35 000 fat per døgn og ble hentet opp fra 4000 meter under havbunnen. Fire brønner var i drift til å begynne med. Overvåking og kontroll skjedde fra Eldfisk FTP.

Norsk sokkel var det første stedet i verden hvor det ble hentet opp olje fra 4200 til 4600 meter under havbunnen. Aldri før hadde det vært produsert olje fra så store dyp med ekstremt høyt trykk og temperatur.

Embla var en ubemannet plattform beliggende 24 km sør for Ekofisk-senteret, eller den sørlige delen av blokk 2/7. Den var inkludert i lisens 018, den lisensen Phillips fikk operatøransvar for i den første leterunden i 1965.

Det ble foretatt boring på feltet allerede i 1974, men datidens tekniske utstyr gjorde det umulig å teste en brønn på den dybden og under så stort trykk og så høy temperatur. Den første offisielle funnbrønnen ble testet i 1988. I desember 1990 godkjente myndighetene planene for utbygging og drift av feltet.

Selve plattformen er en stigerørsplattform, med helikopterdekk, kontrollrom, verksted, testseparator, glykolpumpeanlegg, livbåt og pick-up båt. Det er også en boligmodul med spiserom, kafferom, kjøkken, skifterom og toaletter. Det er 12 sengeplasser i form av køyer som kan slås ned fra veggen. Selv om plattformen er ubemannet, er dette tatt med hvis vedlikeholdsarbeidere blir værfaste på plattformen og må overnatte.

plattformer, historie, 2004, driftsenter åpnet,
Embla 2/7 D. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Embla-prosjektet satte mange rekorder for Phillips. For det første var det første gang det ble hentet opp olje fra Nordsjøkjelleren. For det andre var det den første fjernstyrte og første ubemannede plattformen på Ekofisk. For det tredje ble olje- og gassrøret laget i rustfritt stål. Og for det fjerde holdt utbyggingen et rekordhøyt tempo. Den første brønnen ble testet i 1988 og allerede den 12. mai 1993 ble ventilene på Embla åpnet. Dette var rekordfart for utbygging i Nordsjøen.

 

Ekofisk-tanken må stengesLøsning for videre drift
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk