Dåp av EmblaNy plan for utbygging og drift

Løsning for videre drift

person av Norsk Oljemuseum
1. juli 1993 besvarte Phillips Petroleum Oljedirektoratets brevet som påla selskapet å erstatte Ekofisk-tanken.
— "Ekofisk II mot målet" ble utgitt av Phillips Petroleum Company Norway på vegne av Den norske Phillipsgruppen.
© Norsk Oljemuseum

«For å sikre imøtekommelse av ODs krav, forplikter Phillipsgruppen seg til å bygge et nytt prosessanlegg på en separat plattform som kan ferdigstilles i løpet av 1998, samt gjennomføre ytterligere modifikasjoner som vil være nødvendig for fortsatt sikkerhetsmessig forsvarlig drift av de gjenværende funksjonene på 2/4 T etter 1998, inkludert transportfunksjonen,» skrev administrerende direktør Knut Åm i Phillips Petroleum Company Norway.

Knut Åm, forsidebilde,
Knut Åm ved kontorpulten. Fra Ekofisk nr 4, 1993. Foto: Dag Myrestrand/ConocoPhillips

Phillips ønsket å bygge et nytt Ekofisk-senter, kalt Ekofisk II. Planen var å bygge nye plattformer på utsiden av innsynkingsområdet såfremt selskapet fikk lisensforlengelse. For å unngå innsynkingsproblematikken skulle en ny utbygging skje i områder der det ikke ligger reserver under.

Prosessanlegget på 2/4 T skulle flyttes til en ny plattform, mens gass fra Statpipe skulle føres i bue rundt Ekofisk. Eksisterende anlegg skulle avvikles på sikt. Kostnadene var beregnet til 3 – 4 milliarder dollar.

Prosjektet skulle trygge produksjonen i utvinningstillatelsen langt utover lisensperioden, som gikk til 2011. Innen utgangen av året skulle Plan for utbygging og drift for utvinningstillatelse 018 overleveres Nærings- og energidepartementet. Saken ble behandlet i Stortinget høstsesjonen 1994.

Hør NRK radio, 24. mai 1993, Phillips er pålagt omfattende sikkerhetstiltak på Ekofisk Dagsnytt 1630

Dåp av EmblaNy plan for utbygging og drift
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk