Mer fritidBærekraftig utvikling

Driftssenter åpnet

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
Et nytt driftssenter for Ekofisk-området ble offisielt åpnet 15. desember 2004 av konsernsjef i ConocoPhillips, Jim Mulva. Driftssenteret fikk lokaler på basen i Tananger, i samme fløy som boresenteret (Onshore Drilling Center).
— Driftsenteret sitt planleggingsrom. Foto: Ukjent/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Bakgrunnen for driftssenteret var at i løpet av 1990-årene endret ConocoPhillips arbeidsprosessene for Ekofisk-området. Målet var å gjøre driften mer effektiv. I første omgang ble noen plattformer avbemannet og fjernstyrt fra andre plattformer. I 2004 var prosessen kommet et langt skritt videre. Da kunne flere plattformfunksjoner koordineres og fjernovervåkes fra et driftssenter i Tananger. Fiberoptiske kabler og datateknologi i rask utvikling gjorde dette mulig. 

Mulighetene for å drive fjernstyring og fjernovervåkning økte gradvis etter hvert som datateknologien gjorde fremskritt. Det startet i 1993 da den første fjernstyrte brønnhodeplattformen, Embla 2/7 D, kom i produksjonen. Plattformen ble fjernstyrt fra Eldfisksenteret.  

I 1995 ble den opprinnelig bemannede produksjonsplattformen, Ekofisk 2/4 B, omgjort til ubemannet plattform og fjernstyrt fra naboplattformen, 2/4 K. Avstanden mellom plattformene er kun 115 meter, med broforbindelse mellom de to plattformene.  

I 1996 ble også Ekofisk 2/4 A omgjort til ubemannet plattform og fjernstyrt fra 2/4 K. Avstanden mellom disse plattformene var mye større, omtrent fem kilometer.[REMOVE]Fotnote: Fjernstyrt plattform: Kilo har overtatt driften av Ekofisk Alfa, Ekofisknytt nr. 8 1996.

Omleggingen til fjerndrift gjorde at driftsformen endret seg. Produksjonsprosessene ble forenklet, overflødig utstyr fjernet og vedlikeholdsarbeidet konsentrert. Større vedlikeholds- og brønnarbeid ble kampanjeorganisert.[REMOVE]Fotnote: Driftssenteret i Tananger er åpnet. Nordsjø-Pionér, desember 2004.

Etter at Ekofisk-senteret i 1999 ble tilknyttet driftskontoret i Tananger via en fiberoptisk kabel, økte mulighetene for fjernovervåkning fra land og samarbeid mellom organisasjonen på land og offshore. Den fiberoptiske kabelen gjorde at relativt store datamengder kunne overføres og generell kommunikasjon ble effektivisert.[REMOVE]Fotnote: Fiberkabel – nå og for framtiden, EkofiskNytt nr. 15 1999.

Neste skritt var etablering av et driftssenter på land, Onshore Operations Center (OOC), hvorfra drifts- og vedlikeholdsarbeidet til havs kunne koordineres. Eksperter på land kunne samhandle i sanntid med driftspersonale offshore. Dermed kunne blant annet antall reiser offshore reduseres.  

Dette var forventet å bidra til å forlenge levetiden til feltet, forbedre produksjonsstabiliteten og bedre sikkerhetsnivået. ConocoPhillips hadde derfor planer om å fjernstyre flere av Ekofisk-installasjonene slik at flere av sokkelaktivitetene kunne flyttes til land og gis driftsstøtte derfra.[REMOVE]Fotnote: Ekofisk 2/4 A og Embla 2/7 D styres fra land, Pionér nr. 2 2011.  

Mer fritidBærekraftig utvikling
Publisert 20. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk