Ekofisk Vekst godkjent i statsrådDriftssenter åpnet

Mer fritid

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Høsten 2003 fikk arbeiderne på Ekofisk mer fritid. De ansatte ville nå være to uker på jobb og så kunne nyte hele fire uker hjemme. Tidligere praksis hadde vært å jobbe to uker og deretter veksle mellom tre og fire uker fri. Den nye rotasjonen gjaldt ikke bare på Ekofisk, men inkluderte alle offshorearbeider som var omfattet av sokkeloverenskomsten.
— Skylobbyen på Draugen. Snart klare for avreise! Foto: Jan Soppeland/A/S Norske Shell
© Norsk Oljemuseum
det er sikkert å fly, 2006, historie, mer fritid,
Et Sikorsky S-92 parkert på helidekk, klar til å ta med seg offshorearbeidere hjem på turnusfri. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Bakgrunnen var LO sitt arbeid for å oppnå lengre ferie for alle arbeidere i Norge. I 2000 la de fram krav om en femte ferieuke for alle arbeidstakere og dermed redusere antall timer i et årsverk.[REMOVE]Fotnote: Dette ga ytterligere 4 dager av 7,5 timer mer ferie offshore (32 timer). Timene som skulle arbeides ble da redusert fra 1612 til 1580.  For offshorearbeider i turnus var dette ikke rett fram å iverksette. Med en turnus på to uker på jobb og veksle mellom tre og fire uker hjemme, arbeidet en offshorearbeider 19 timer mindre enn et vanlig årsverk. Det ble ordnet med at disse 19 timene ble trukket i lønn, eventuelt ble ikke de første elleve overtidstimene utbetalt.[REMOVE]Fotnote: Sande, Leif. (2015. 11. mars). Arbeidstiden på sokkelen. Sysla – meninger.

Fra 7-7 til 2-4, kalender, mer fritid,
Slik kan en kalender se ut om du jobber i en 2-4 rotasjon. Blått er jobb, hvitt er turnusfri.

Med den nye ferieordningen ville en offshorearbeider være 12 timer for mye på jobb. I starten ble dette betalt med overtid, noe som var utilfredsstillende for fagforeningene. De krevde full ferie slik som alle andre, og innføring av en rotasjon med to uker på og fire uker av. Oljeindustriens Landsforening – OLF (i dag Norsk olje og gass) åpnet i 2002 for at lokale parter kunne benytte seg av 2-4 ordningen og alle bedrifter som fulgte sokkelavtalene implementerte den. ConocoPhillips var en av bedriftene som benyttet seg av dette og endret rotasjonsordningen på Ekofisk-området til 2-4.

2-4 ordningen ga imidlertid 122 timer mindre i løpet av et år enn tariffen sa.[REMOVE]Fotnote: Ved arbeid 12 timer per dag i 14 dager, med påfølgende 4 uker fri innebærer det at en arbeidstaker kan arbeide 168 timer i løpet av en periode på 6 uker. I løpet av et år vil dette utgjøre 1 460 timer. Ved innføringen av den nye rotasjonen ble det derfor foretatt en nedjustering av årslønnen som tilsvarte reduksjonen i arbeidstiden og lønningene ble redusert med 7,71 prosent – tilsvarende 122 timer.[REMOVE]Fotnote: NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/sec16

På Ekofisk ble det også stilt andre betingelser. Hele offshore-organisasjonen skulle gjennomgås for å finne effektiviseringstiltak og avtalen la til grunn at den ikke skulle medføre økning i antall offshore-ansatte.[REMOVE]Fotnote: Pioner. (2003. mars). 2-4-ordningen innføres

Ekofisk Vekst godkjent i statsrådDriftssenter åpnet
Publisert 15. oktober 2019   •   Oppdatert 10. februar 2021
© Norsk Oljemuseum
close Lukk