Ekofisk 2/4 FTP

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 FTP (Field Terminal Platform) var en produksjons-plattform (senere bare stigerørsplattform) som var knyttet til Ekofisk 2/4 A med en 6", en 10" og en 20" rørledning og til Ekofisk 2/4 B med en 10", en 18" og en 22" rørledning.
Kjappe fakta:
 • Installert i 1972
 • Driftsstart var i 1974
 • Produksjonsplattform, senere kun stigerørsplattform
 • FTP var den aller første permanente prosess- og transportplattformen på norsk sokkel
 • FTP er en forkortelse for Field Terminal Platform
 • Avbemanning var 9. november 2001
 • Driftsstans var i 2013
 • Plattformen ble fjernet i løpet av årene 2017 til 2019
— Ekofisk 2/4 FTP. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen hadde broforbindelse til Ekofisk 2/4 Q i nord og Ekofisk 2/4 W i sør. I 1974, frem til Ekofisk 2/4 T kom i drift, ble oljen skipet fra to bøyelastere som var koblet til Ekofisk 2/4 FTP med 30 tommer tykke rørledninger (SBM1 og SBM2).

Ekofisk 2/4 FTP ble installert i 1972. Stålunderstellet ble bygget av Brown & Root i USA og dekksrammen av IHC Gusto Staalbouw i Nederland.  Løftene på Ekofisk 2/4 FTP ble gjort det samme året, med unntak av pumpene, som skulle sørge for at oljen ble transportert fra plattformen til to lastebøyer.

Ekofisk 2/4 FTP,
Understellet til "Ekofisk 2/4 FTP" slepes fra Brown & Root (Texas, USA) hvor det ble bygget, til Nordsjøen. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

På grunn av værforholdene ble slepet av pumpene, som var produsert i USA, holdt tilbake i Rotterdam i flere måneder. Først 18. juni ble de satt på plass og monteringen kunne begynne. Ferdigstillingen av pumpene pågikk resten av året, og ble delvis forsinket fordi broforbindelsen mellom Ekofisk 2/4 C og Ekofisk 2/4 T gjensto. Produksjonen startet i 1974. Plattformens oppgave var å prosessere olje og gass fra plattformene Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B og senere også Ekofisk 2/4 C.

I september 2001 ble kontrollrommet på Ekofisk 2/4 FTP avbemannet etter å ha vært døgnbemannet i 28 år. Alle nedstengingssignaler og sikkerhetssystemer ble lagt over til kontrollrommet på Ekofisk 2/4 J.

Plattformen hadde i mange år egen plattformledelse og bemanning på lik linje med andre installasjoner på Ekofisk-senteret. Ekofisk 2/4 FTP hadde også helikopterdekk som var i bruk i mange år.

Ekofisk 2/4 FTP var en prosessplattform med to produksjonstog og tretrinnsseparasjon. Det var i alt åtte separatorer som ivaretok produksjonen fra Ekofisk 2/4 A, Ekofisk 2/4 B, Ekofisk 2/4 C og Vest Ekofisk 2/4 D. Det var vannutskillingsanlegg og to gasskompressorer som komprimerte gassen og sendte den videre, først til Ekofisk 2/4 C, hvor den ble innsprøytet i reservoaret, og senere til Ekofisk 2/4 T da den kom i drift.

Ekofisk 2/4 FTP,
Kontrollpanel for turbinene, fra General Electric, på Ekofisk 2/4 FTP. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Produksjonen som gikk gjennom Ekofisk 2/4 FTP var på det meste ca. 420 000 fat per døgn. Ekofisk 2/4 FTP var fra 2001 å betrakte som en stigerørsplattform med fire rørledninger for produksjon fra Ekofisk 2/4 A og Ekofisk 2/4 B samt strømleveranser til Ekofisk 2/4 W og Ekofisk 2/4 A. Drift av FTP ble stengt ned i 2013.

Prosessanlegget om bord besto av tre trinnsseparasjon:

 1. trinn separasjon: Tre stk 3-faseseparator for olje, vann og gass (18,3 x 3,3 meter)
 2.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)
 3.  trinn separasjon: To stk 3-faseseparatorer (11,6 x 3,6 meter)

Testseparasjon: To stk. 3-faseseparatorer etter hverandre (9,1 x 2,1 meter)

Søndre flammetårn på Ekofisk-komplekset ble bygget for å kunne brenne av gassen fra Ekofisk 2/4 FTP. Gassen ble senere komprimert og sendt til Ekofisk 2/4 C og innsprøytet i reservoaret. I 1989 ble en vanninnsprøytingsmodul plassert på den ene brostøtten (BS1) til flammetårnet. BS1 fikk da navnet Ekofisk 2/4 W.

I 2017 og 2018 ble det arbeidet med fjerning av Ekofisk 2/4 FTP.

Publisert 11. oktober 2018   •   Oppdatert 2. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *