Ekofisk 2/4 S

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 S var en stigerørsplattform for Statpipe-ledningen der den kom inn til Ekofisk. Plattformen var eid av Statpipe.
Kjappe fakta:
  • Driftsstart i 1985
  • Nedstengt i 1998
  • Fjernet i løpet av årene 2001 til 2014
  • Også kalt «Ekofisk Statpipe»
— Ekofisk 2/4 Statpipe. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Plattformen ble installert i 1984 og hadde driftsstart i 1985. Den ble nedstengt i 1998 og hele overdelen av plattformen ble fjernet i 2001 ved hjelp av løftefartøyet «Thialf». Plattformen ble senere hugget opp ved Lyngdal Recycling i Lyngdal. Understellet og brofundamentet ble fjernet i løpet av sommeren 2014.

Transportsystemet Statpipe består av et 880 km langt rørledningssystem og en terminal på Kårstø.  Feltene Statfjord, Gullfaks, Snorre, Brage, Tordis, Veslefrikk og Heimdal er knyttet til systemet. Rikgass fra feltene i nordlige Nordsjø (Gullfaks, Statfjord og Oseberg-området) blir transportert gjennom Statpipe til Kårstø, der våtgassen utskilles og fraksjoneres til kommersielle NGL-produkter for videre transport som flytende skipslaster.  Tørrgassen ble transportert i en 28 tommer tykk rørledning til stigerørsplattformen Draupner 16/11-S og videre til Ekofisk 2/4-S for deretter å gå til Emden i Norpipe.  Denne rørledningen ble lagt utenom Ekofisk i løpet av 1998.

Publisert 11. mai 2018   •   Oppdatert 2. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *