Ekofisk 2/4 W

person Norsk Oljemuseum
Ekofisk 2/4 W var en brostøtte som ble ombygd til en vanninnsprøytingsplattform i 1989. Den lå mellom det sørlige flammetårnet og Ekofisk 2/4 FTP.
Kjappe fakta:
  • Installert i 1989
  • Driftsstart 12. september 1990
  • Stengt ned i 2009
  • Fjernet i 2011
  • Også kalt «Ekofisk Whiskey»
NOMF-02679.902
— Ekofisk 2/4 W
© Norsk Oljemuseum

Den 400 tonn tunge modulen ble bygget av Heerema i Nederland og løftet opp på brostøtten som skulle tjenestegjøre som fundament. Løftet ble utført av kranfartøyet DB 102. Brønnene ble boret av den danske oppjekkbare riggen «Mærsk Guardian». I alt ble det boret 8 vanninnsprøytingsbrønner.

Vanninnsprøyting blir brukt for å øke utvinningen av olje og gass.  Vannets funksjon er å virke som en trykkvedlikeholder som erstatter oljen og gassen i reservoaret ettersom disse blir produsert.  Ekofisk 2/4 K understøtter trykket i den nordlige delen av Ekofisk-reservoaret og Ekofisk 2/4 W hadde tilsvarende funksjon i den sydlige delen av reservoaret.

Plattformen var ubemannet.  Vanninnsprøytingen ble først styrt fra Ekofisk 2/4 FTP, men senere overflyttet til Ekofisk 2/4 K.

I forbindelse med dette prosjektet ble det lagt en 12 tommer tykk høytrykks rørledning fra Ekofisk 2/4 K til Ekofisk 2/4 W.  Rørledningen som hadde en maksimumskapasitet på 120.000 fat vann per døgn (ca.18.800.000 liter), ble lagt av rørleggingsfartøyet «Loreley».

I 1993 ble det oppdaget en lekkasje på rørledningen.  Boligplattformen «Safe Lancia» hadde ligget i nærheten av rørledningen med bro til Ekofisk 2/4 S, og en av ankerkjettingene hadde skadet rørledningen.  Skaden ble lokalisert ved hjelp av en ROV og reparert.

Mandag 8. juni 2009 kolliderte brønnstimuleringsfartøyet «Big Orange XVIII» med Ekofisk 2/4 W. Sammenstøtet førte til store skader på plattformen og brønnene. Etter sammenstøtet ble plattformen stengt ned, og den var ferdig fjernet sommeren 2011.

Publisert 11. april 2018   •   Oppdatert 6. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *