Seabox – forskningsprosjekt for rensing av vann på havbunnenBlåser liv i Tor

Ekofisk Sør – oppstart 2/4 VC vanninnsprøyting

person Av Gunleiv Hadland og Björn Lindberg
Det første vannet fra havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VC ble pumpet ned i brønn VC-03 den 28. september 2018. Brønn nummer to ble satt i drift en snau uke etter. Målet var å øke vanninnsprøyting på sørflanken av Ekofiskreservoaret for å opprettholde produksjonsnivået av olje og gass. Installasjonen skjedde som en viderføring av prosjektet Ekofisk Sør.
— Illustrasjon av Ekofisk 2/4 VC (Victor Charlie). Illustrasjon: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Olje- og energidepartementet godkjente den 7. september 2017 endret plan for utbygging og drift (PUD) for Ekofisk Sør. Prosjektet innebar installasjon av en ny havbunnsramme med fire vanninjektorbrønner, og var en videreføring av en veletablert produksjonsstrategi for Ekofiskfeltet med satsing på vanninnsprøyting.[REMOVE]Fotnote: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/okt-utvinning-pa-ekofiskfeltet/id2570011/  

historie, 2018, ekofisk sør oppstart Ekofisk 2/4 VC vanninjksjon,
Deler av bunnrammen til Ekofisk 2/4 VC på basen i Tananger, klar for utskiping i september 2017. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Sjøbunnsrammen ble installert allerede i september 2017, og den tekniske løsningen var lignende de sjøbunnsrammene som allerede var installert – Ekofisk 2/4 VA og 2/4 VB. Installasjonen  består av en bunnramme med brønnhoder, trær og kontrollmoduler med styringskabel knyttet til det eksisterende systemet for vanninnsprøyting.  

Victor Charlie får vann fra Eldfisk 2/7 E, og strøm og signaler fra Ekofisk 2/4 M, mens den overvåkes og styres fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K. Samlet kapasitet er på 80.000 fat vann i døgnet fra fire brønner når den er fullt utbygd. 

Vannledningen til 2/4 VB ble forlenget til 2/4 VC, og det samme ble gjort med styringskabelen. Den 24. mai 201startet brønnoperasjonene for 2/4 VC med sikte på oppstart av vanninnsprøyting før slutten av året.  

Seabox – forskningsprosjekt for rensing av vann på havbunnenBlåser liv i Tor
Publisert 15. september 2019   •   Oppdatert 28. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *