Eldfisk 2/7 E

person Norsk Oljemuseum
Eldfisk 2/7 E er en plattform som hadde driftsstart i 2000, i forbindelse med oppstart av vanninnsprøyting på Eldfisk, og leveranse av vann til Ekofisk.
Kjappe fakta:
  • Plattformen har utstyr for innsprøyting av vann og gass
  • Installert i 1999
  • Driftsstart 31. januar 2000
— Eldfisk 2/7 E. Foto: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Eldfisk-feltet ble opprinnelig bygd ut med trykkavlasting som drivmekanisme. Trykkavlastingen førte til sammentrykning av reservoaret. I 2000 startet vanninnsprøyting på feltet, blant annet basert på horisontale innsprøytingsbrønner. I tillegg blir det i perioder injisert gass.

Eldfisk-feltet ligger omtrent 16 km syd for Ekofisk-senteret på 68 meter vanndyp. På Eldfisk-feltet er det fem plattformer, Eldfisk 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP, 2/7 E og 2/7 S. Plattformen Embla 2/7 D er koblet til Eldfisk 2/7 S via en rørledning. Olje og gass fra Eldfisk og Embla gikk i rørledninger til Ekofisk 2/4 R, men i 1998 ble disse lagt om til Ekofisk 2/4 J.

Eldfisk 2/7 E er en vanlig stålplattform.  Stålunderstellet ble bygget av Aker Verdal mens overbygningen ble bygget ved Aker Stord . Overbygningen har tre dekksnivåer (55 x 35 meter).  Det er en bro koplet til Eldfisk 2/7 S der plattformen styres fra.  Foruten å behandle store mengder vann, har 2/7 E utstyr for gassløft og gass-innsprøyting med en kapasitet på 3,4  millioner Sm3 hver dag. Det er også bro over til Eldfisk 2/7 S.

Eldfisk 2/7 E er verdens første plattform som bruker eksosvarmen fra gassturbinene til produksjon av elektrisk kraft.  Pioneranlegget på 2/7 E produserer 10 megawatt.  Sammen med vanlige dieselaggregater på 2/7 A, forsynes Eldfisk 2/7 A og 2/7 E samt den ubemannede Embla-plattformen med elektrisk kraft.

historie, eldfisk 2/7 e vanninnsprøyting i bruk, 2000,
Fra EkofiskNytt nr. 2, 2000

Planen var å øke utvinningen fra Eldfisk med 177 millioner fat olje samt å spare store utgifter ved å erstatte vannforsyningen fra riggen Ensco 100 på Ekofiskfeltet.  Den 31. januar 2000 ble det første vannet fra Eldfisk sprøytet inn i reservoaret under Ekofisk 2/4 K-plattformen.  Eldfisk 2/7 E har en vannproduksjonskapasitet på 106 millioner liter renset vann hver dag.  Omtrent halvparten sendes de 25 kilometerne fra Eldfisk til Ekofisk 2/4 K, der det sprøytes ned i reservoaret med et trykk på nesten 5000 psi.  Vannet bidrar til økt oljeproduksjon og lavere innsynkningsrater.  Vannet blir grundig renset for å unngå bakterier som kan danne hydrogensulfid og derved forurense olje og gass i reservoaret.

Nytt varmegjenvinnings-system på Eldfisk, forsidebilde, Eldfisk 2/7 E
Ny varmegjenvinner løftes over på Eldfisk 2/7 E, august 2013. Foto: Woldcam/ConocoPhillips

Ny modul for varmegjenvinning (Waste Heat Recovery Unit – WHRU) ble installert på Eldfisk 2/7 E i 2013. Den leverer strøm til plattformene på Eldfisk-senteret, og blir den framtidige hovedkilden for strømforsyning på senteret. Restvarmen fra fem gassturbiner utnyttes. Turbinene driver vanninnsprøytingspumper og en gasskompressor. Damp under høyt trykk og høy temperatur styres inn mot eksisterende dampturbin som driver en strømgenerator.

Publisert 11. oktober 2017   •   Oppdatert 6. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *