Kontroll over luftrommetLøpsk lekter truet Valhall og Ekofisk

Eldfisk II i drift med 2/7 S

person av Kristin Øye Gjerde og Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
24. april 2015 åpnet statssekretær Kåre Fostervold (Frp) i Olje og energidepartementet plattformen Eldfisk 2/7 S. Det var den tredje åpningen av en ny plattform i Ekofisk-området på 17 måneder!
Kjappe fakta:
  • Plattformen ble installert på feltet i 2013 og 2014
  • Produksjonsstart var 3. januar 2015
  • Plattformen har brønnhode- og prosessanlegg samt boligkvarter
  • Plattformen kalles også «Eldfisk Sierra»
— Eldfisk 2/7 S lyser fint opp i skumringen. Foto: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Olje- og energiminister Tord Lien hadde åpnet brønnhodeplattformen Ekofisk 2/4 Z på Ekofisk-senteret 29. oktober 2013, mens arbeids- og sosialminister Robert Eriksson åpnet bolig- og feltsenterplattform Ekofisk 2/4 L 1. april 2014.

I sin tale ved åpningen trakk statssekretær Fostervoll fram den store betydningen Ekofisk-området har hatt for norsk oljevirksomhet i over 40 år og vil ha i framtiden. Med Eldfisk II i drift var grunnlaget lagt for drift i mange år framover.

Eldfisk 2/7 S fornyer Eldfisk-området

Eldfisk som er det nest største feltet i Ekofisk-området, har vært i produksjon siden 1979 med ConocoPhillips som operatør. På 2000-tallet begynte feltet å bli gammelt og produksjonen gikk nedover. Feltet ble da fornyet ved å installere en vanninnsprøytingsplattform Eldfisk 2/7 E.

Den 24. februar 2011 leverte ConocoPhillips utbyggingsplaner for ytterligere videreutvikling av Eldfisk-området i et nytt prosjekt kalt Eldfisk II.[REMOVE]Fotnote: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-113-s-20102011/id642310/sec2#kap2-2 Plan for utvikling og drift (PUD) for Eldfisk II ble godkjent i Stortinget 9. juni samme år.[REMOVE]Fotnote: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=50343

Prosjektet omfattet først og fremst en ny produksjonsplattform Eldfisk 2/7 S – en integrert plattform med 154 lugarer, prosessanlegg og 40 brønner. Eldfisk 2/7 S skulle blant annet erstatte plattformen Eldfisk 2/7 FTP og boligkvarteret på Eldfisk 2/7 A.

Plattformen ble knyttet til Eldfisk-senteret med broer. Også den ubemannede plattformen på Embla-feltet som er tilknyttet Eldfisk via rørledning, skulle styres fra Eldfisk 2/4 S.[REMOVE]Fotnote: www.regjeringen.no/no/aktuelt/apnet-eldfisk-2/id2402527/

Andre hovedelementer i prosjektet var ny lokal utstyrsmodul, nye rørledninger, ny strøm- og kontrollkabel og omfattende modifikasjoner på eksisterende anlegg og infrastruktur på Eldfisk-feltet.

Tidlig på nyåret 2015 startet produksjonen på Eldfisk 2/7 S, mens den offisielle åpningen fant sted noen måneder senere.

Internasjonal byggeprosess

Prosessen med å få bygd en ny plattform er en omfattende affære som foregår ved mange fabrikasjonssteder i flere land.

For Eldfisk 2/7 S ble ingeniørtjenestene (engineering) utført hos Aker Solutions på Fornebu. Byggearbeidene startet flere steder samtidig våren 2012.

Kværner var hovedkontraktør for engineering og bygging av plattformens overbygg og broer til Eldfisk 2/7 S, mens Aker Solutions MMO og Rosenberg WorleyParsons hadde store kontrakter innen modifikasjoner av eksisterende anlegg. Ny lokal utstyrsmodul ble bygget hos Aker Solutions i Egersund.

Understellet til 2/7 S-plattformen ble bygget ved Dragados-verftet i Cadiz i Spania. Det var 96 meter høyt og 13 000 tonn tungt, og ble fraktet til Eldfisk på lekter. Da understellet ble satt på plass 6. mai 2014, var det perfekte værforhold. På grunn av størrelsen ble understellet slisket fra lekter til sjø – ikke ulikt hvordan et skip sjøsettes. Deretter ble det løftet og satt i posisjon.

Overbygget til Eldfisk 2/4 S ble bygd i mange seksjoner som til slutt ble satt sammen hos Kværner på Stord. Byggingen av boligmodulen skjedde i Finland hos STX.  Underleveranser kom blant annet fra verft i Polen – Energomontaz i Gdynia i Polen, Vistal i Gdynia og Mostostal Pomorse i Gdansk.

Modulene og seksjonene fra de ulike byggeplassene ble fraktet til Stord for å kobles sammen. Rundt 2000 mennesker var i sving med ferdiggjøringen av overbygget i de travleste periodene. Deretter fulgte testing av systemer, dokumentasjon og klargjøring alt under overvåking av ConocoPhillips sitt «site»-kontor på verftet. Prosjektledelsen for Eldfisk 2/7 S som til å begynne med var lokalisert til Fornebu flyttet også til Stord.[REMOVE]Fotnote: http://www.conocophillips.no/nn/presserom/nyhetsarkiv/2015/produksjonsstart-fra-ny-eldfisk-plattfrom/

De to modulene til Eldfisk 2/7 S-overbygget ble i mai 2014 fraktet fra Stord til Eldfisk-senteret hvor de ble løftet på plass på understellet. På det meste var rundt 550 personer i aktivitet med ferdiggjøring av den nye plattformen, oppkopling av systemer og klargjøring for å kunne starte produksjonen fra nye brønner i første kvartal 2015. Parallelt pågikk modifikasjonsarbeid på eksisterende installasjoner på Eldfisk og tilkopling av rørledninger.

Prosjektet omfattet i tillegg til plattformen Eldfisk 2/7 S, 40 nye brønner, nye rørledninger fra Energop i Warszawa, ny kraft- og fiberoptisk kabel og ombygginger av eksisterende infrastruktur på Eldfisk-feltet.

Før plattformen kunne tas i bruk måtte broen som binder understellet sammen med resten av Eldfisk-senteret løftes på plass sammen med ny varmegjenvinningsenhet (WHRU) som var bygget på Rosenberg verft i Stavanger. Det ble også installert en boreramme for forboring gjennom understellet til 2/7 S.

Boreriggen Maersk Innovator sto for boreaktiviteter på Eldfisk 2/7 S. Fem av de totalt 35 brønnen ble forboret. Boreaktiviteten foregikk over flere år. Ni brønner brukes for vanninnsprøyting og én for reinjisering av borekaks, mens de øvrige er produksjonsbrønner. Mange av brønnene er lange og horisontale.

Som en del av modifikasjonsarbeidene for å oppgradere og klargjøre eksisterende installasjoner og systemer da Eldfisk 2/7 S kom i drift, inngikk nye rørledninger på havbunnen.

Den nye plattformen var forventet å øke produksjonen fra Eldfisk-feltet med 35-45 millioner sm3 oljeekvivalenter pr år.

De totale investeringene for Eldfisk II-prosjektet var i PUD-en i 2011 beregnet til 35–40 milliarder kroner (2011-kroner), inkludert det omfattende boreprogrammet. Norsk andel av utbyggingen var på mellom 60 og 70 prosent.

Oljenedtur bekymret leverandørene

Ved åpningen var gleden blandet med en betydelig dose bekymring fra leverandørenes side.

Akers konsernsjef Øyvind Eriksen som deltok sammen med flere av de mest sentrale leverandørene til Eldfisk II under åpningen, påpekte den betydelige nedgangen olje- og gassindustrien opplevde og hvor viktig Eldfisk II-prosjektet var i en slik situasjon. Han var bekymret for mulighetene til å bevare kompetansemiljøene når prosjektet var ferdig. Lyspunktet var at det tross alt fortsatt ble investert på norsk sokkel, særlig i tilknytning til Johan Sverdrup og noen få andre store oppgaver.

Visesjef Øyvind Mikaelsen i Subsea 7, som også hadde bidratt under byggingen av Eldfisk II, hadde foretatt nedbemanninger som følge av færre prosjekter. Han ventet vanskeligere tider fremover.

Kværner-sjef Jan Arve Haugan som ledet selskapet som hadde stått for bygging av understellet til boligkvarteret på Ekofisk og ferdigstillelsen av Eldfisk II, var mer optimistisk. Kværner var godt i gang med nye prosjekter for Johan Sverdrup-utbyggingen, men selskapet hadde tapt andre kontrakter og var også nødt til å nedbemanne.[REMOVE]Fotnote: NTB, 23.03.2015, «Feiret ny Ekofisk-æra – uro for fremtiden».

Til tross for de trange tidene i oljeindustrien i 2015, tenkte ConocoPhillips langsiktig og så på de nye plattformene som en god investering frem mot 2050.

Kontroll over luftrommetLøpsk lekter truet Valhall og Ekofisk
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *