Første brønn på en fast installasjon plugget for godtRekord i antall plugginger

Eldfisk-sikring

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Som en del av Eldfisk II-prosjektet ble det gjennomført endringer på de to eldste installasjonene på Eldfisk-senteret – 2/7 A og 2/7 FTP. I 2015 startet rengjøring og sikring av de to Eldfisk-plattformene, og 1. juni 2016 var arbeidet i mål.
— Eldfisk 2/7 A. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Det var mye utstyr og mange systemer som ble tatt ut av bruk på Eldfisk 2/7 A og 2/7 FTP da nye plattformer kom på plass. Det ble utført nedstenging, rengjøring, frakopling og sikringsarbeider.  

Aibel var kontraktør for arbeidet og hadde med seg flere underkontraktører på laget, blant annet IKM.  

Mesteparten av utstyret ble «skrapet» på plassen, mens farlig avfall og sikkerhetsutstyr som ikke lenger var i bruk ble fjernet i henhold til prosedyrer. Områdene ble rengjort for hydrokarboner, gjort spenningsfritt, sikret og avsperret.  

2/7 FTP ble redusert til en brostøtte mellom Eldfisk 2/7 A og 2/7 E. Unntaket var en ny brannvanns-konteiner som ble installert på dekk.

På Eldfisk 2/7 A var det fortsatt produksjon fra mange brønner. Men etter at Eldfisk 2/7 S ble satt i drift med nye og moderne lugarer, ble boligkvarteret på «Alfa» tatt ut av bruk og plattformen omgjort til en ren brønnhode-plattform.  

Produksjonen fra Eldfisk 2/7 A ble ført i rørledning til den nye integrerte plattformen Eldfisk 2/7 S og styrt fra denne plattformens kontrollrom. Alle delene av den gamle infrastrukturen som det ikke lenger var behov for på 2/7 A ble tatt ut av drift. 

«Arbeidet ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme og til en kostnad under budsjett. Vi kan også vise til en meget god HMS-statistikk», fortalte Kennet Staavi som ledet arbeidet.

1. juni 2016 var arbeidet offshore og etterarbeid med dokumentasjon på land i mål.[REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 2, 2016, “Eldfisk I avslutning er i mål”

 

Første brønn på en fast installasjon plugget for godtRekord i antall plugginger
Publisert 28. august 2019   •   Oppdatert 28. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *