Løpsk lekter truet Valhall og EkofiskEldfisk-sikring

Første brønn på en fast installasjon plugget for godt

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Den aller første produserende brønnen fra en fast installasjon på norsk sokkel var brønn A-13 på Ekofisk 2/4 A. Våren 2016 ble den plugget permanent, 42 år etter at den ble satt i produksjon.
— Ekofisk 2/4 A der brønnene er plugget og stigerørene fjernet. Plattformoverbygg og -understell er klar til fjerning. Foto: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Norsk oljeproduksjon startet på Ekofiskfeltet i juni 1971. De første årene var det prøveproduksjon fra fire havbunnsbrønner, funnbrønnen og tre avgrensingsbrønner, som var koblet opp til den flyttbare innretningen «Gulftide». Det var derfor en stor milepæl da den aller første brønnen på en fast installasjon på norsk sokkel kom i gang snaut tre år senere i april 1974.  

Borestart for brønn A-13 var i november 1973. Boreoperasjonen pågikk i 163 dager, og det ble boret til en total lengde på 3444 meter. 25. april i 1974 ble så den første produserte oljen fra Ekofisk 2/4 A ført i rørledning til lastebøye nummer én og videre til tankeren «Elisabeth Fernstrøm» som lå klar for å ta imot produksjonen. Dette var startskuddet for oljeproduksjon fra faste installasjoner på norsk sokkel.

Brønnen var aktiv i 39 år før den ble tatt ut av produksjon 1. september 2013. Da hadde den produsert 82,2 millioner fat oljeekvivalenter.  

Selve pluggeoperasjonen tok en snau måned og ble utført fra boreriggen «Rowan Gorilla VI».  

Den permanente pluggeoperasjonen innebærer at det settes inntil fem sementplugger på ulike dybder i brønnen før den forlates for godt.

På grunn av den spesielle historien til brønn A-13 har brønnens juletre blitt gitt til Norsk Oljemuseum. Den er nå en unik gjenstand i museets samling. [REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 3, 2016.

Norges første havbunnsbrønner
I dag står en av de første havbunnsbrønnene utenfor Norsk oljemuseum i Stavanger. Ved siden av «JULETREET» står en del av Norpipe gassrørledning som går fra Ekofisk til Emden i Tyskland. Foto: Shadé B.Martins/Norsk Oljemuseum
Løpsk lekter truet Valhall og EkofiskEldfisk-sikring
Publisert 28. august 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk