Fagforeningslitteratur

person Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Her er en liste over bøker, avisartikler og NRK-radioklipp som handler om fagforeningsarbeid offshore - blant annet på Ekofisk.
— OFS samlet etterhvert flere forbund under sin paraply.
© Norsk Oljemuseum

Bøker:

 • Hanisch, T., Nerheim, G., & Norsk petroleumsforening. (1992). Fra vantro til overmot? (Vol. 1). Oslo: Leseselskapet.
 • Ryggvik, H., Smith-Solbakken, M., Gullvåg, E., & Norsk petroleumsforening. (1997). Blod, svette og olje (Vol. 3). Oslo: Ad notam Gyldendal.
 • Jacobsen, H., & Johansen, T. (2002). Svart gull – rød flamme : Om NOPEF og norsk oljevirksomhet. Stavanger: Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund.
 • Karlsen, J. (1982). Arbeidervern på sokkelen : Arbeidsmiljø, faglig strategi og vernesamarbeid i oljevirksomheten. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Remøe, S. (1980). Informasjons- og kommunikasjonsstruktur i utaskjærs arbeidsmiljø : En studie fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen (Vol. 1/800, Arbeidsnotat (Rogalandsforskning)). Stavanger.

Avisartikler

 • LO tar opp kampen om nordsjø-ansatte mener Phillips står bak dannelse av nytt forbund, Stavanger Aftenblad 1976-12-2
 • Formannen i Ekofisk-komiteen: vi kommer aldri med i lo, men kanskje i et annet overbyggende forbund, Norges Handels- Og Sjøfartstidende 1976-12-23
 • Phillips hadde forsikret alle opplyste likevel at fagorganiserte sto utenfor forsikringsordning, Stavanger Aftenblad 1977-06-03
 • Phillips-arbeidere vil stenge Ekofisk fagorganiserte ikke forsikret, truer med streik fra neste uke, Stavanger Aftenblad 1977-06
 • Nye frontlinjer for oljeansatte oljeselskapene trolig med arbeidsgiverforening, Stavanger Aftenblad, -1979-01-31
 • Phillips-hasard med sikkerheten Ekofisk-komiteen forbereder søksmål mot selskapet, Stavanger Aftenblad, -1979-02-24 S1
 • Nordsjøorganisasjonene, Norges Handels- Og Sjøfartstidende, -1979-04-02, 1979-04-05 og 1979-04-09
 • LO er på vei inn på Ekofisk interimstyre ved siden av Ekofisk-komiteen dannet, Stavanger Aftenblad, 1979-06-28 s. 7
 • Diverse avisartikler vedrørende arbeidskonflikter og fagforeningsvirksomhet blant ansatte i oljevirksomheten i Nordsjøen. Artiklene er hentet fra Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 1979-11-03 til 1980-01-25
 • Diverse avisartikler vedrørende de forskjellige streiker og arbeidskonflikter som har funnet sted i Nordsjøen, lønnsutvikling og lønnsforhandlinger og de forskjellige arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonenes behandling av forholdet. Artiklene er hentet fra Adresseavisen, Arbeiderbladet, Aftenposten, Bergens Tidende, Norges handels- og sjøfartstidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 30/10 1981 – 19/1 1982
 • Profil-intervju større åpenhet preger dagens bilde, Ekofisk news, –/1982/H Høst s10 2s
 • 1983 mellomår for de operatøransatte, Norsk oljerevy, -9/1983/H12 s15 1s
 • Halvårsmøte i Ekofisk-komiteen, Oljearbeidernes fellessammenslutning medlemsblad, –/1983/H4 s6 3s ill
 • Diverse avisartikler vedr lønnsoppgjøret for oljearbeidere på de faste installasjonene i Nordsjøen, Artiklene er hentet fra Adresseavisen, Aftenposten, Arbeiderbladet, Bergens Tidende, Norges handels- og sjøfartstidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 8/2 – 26/4 1984
 • Arbeidsgiverforening 1984 Diverse avisartikler vedr arbeidstiden for arbeidere i brønnservice-firmaene, streik blant 60 OFS-medlemmer i Stolt-Nielsen Seaways for lønnsøkning samt konflikten mellom OFS og Ekofisk-komiteen og OFS og LO. Artiklene er hentet fra Aftenposten; Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad og dekker perioden 24/7 – 28/9 – 1991
 • Fagbevegelsen i Norge opptatt av sikkerhet og har innflytelse i spørsmål vedrørende dette McConnell, Phillips Petroleum, Ofsa, 1992/H1 s12 2s
 • Streikerett savnes, Norsk olje gass 25 år jubileumsskrift fra Oljeindustriens Landsforening november 1990 s81 6s. 1993
 • OFS-streik på Ekofisk, Stavanger Aftenblad, 1994-09-15
 • Oljearbeidernes Fellessammenslutnings igangsettelse av streik blant sine medlemmer som sympatiaksjoner mot vedlikeholdsbedrifter i streik. Konflikt mellom OFR og Ekofisk-komiteen med utmeldinger som følge, og intern uro i OFS, 20 avisartikler hentet fra Aftenposten, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv, Finansavisen, Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad i perioden 11/4 – 11/5 1996
 • Slutt for små fagforbund; OFS godtar ikke utmelding; Uviss skjebne for OFS; OFS splittet for godt; Oljeindustrien liker «nye OFS», Bergens Tidende, 1996-05-06, Bergens Tidende, 1996-05-09, Bergens Tidende, 1996-05-10, Stavanger Aftenblad, 1996-05-29, Stavanger Aftenblad, 1996-05-29
 • Ekofisk-komiteen vil samarbeide med Nopef, Stavanger Aftenblad, 1996-10-13
 • Samarbeid mellom NOPEF og Ekofisk Komiteen, Nopef aktuelt, -19 /1996/ H8 s2 2s
 • OFS krever Ekofisk-medlemmer tilbake, Stavanger Aftenblad, 1997-05-16
 • OFS mister 1000 kontingentbetalere; Vurderer pengekrav mot OFS : OFS vurderer anke; OFS på vei opp igjen etter splittelsen i fjor, Stavanger Aftenblad, 1997-05-28, 1997-05-29, 1997-06-04
 • Bemannings-strid på Ekofisk : sluttpakker brer seg i Norge
 • Oljeselskapene sier opp overtallige ansatte. Selskapene gir et tilbud om sluttvederlagspakker, Stavanger Aftenblad , 1999-09-24
 • Oljestreiken kan bli lang, oljeprisen over 30 dollar; Oljestreiken trappes opp til Ekofisk; Streiker prisen til værs; Ingen bevegelse i oljestreiken
 • Oljestreiken er fastlåst. Produksjonsstansen driver oljeprisen mot nye høyder. 4 avisartikler Stavanger Aftenblad , 2000-06-13 og 2000-06-17, Dagens Næringsliv , 2000-06-13 og Nettavisen , 2000-06-20
 • Frykter stor ulykke; Dårlig vedlikehold; BP stoppet Valhall-feltet; Sikkerhetsbonus svekker sikkerheten; Ekofisk II må stenge; Rust gir ny stans i Nordsjøen. Dårlig vedlikehold og manglende kontrollrutiner svekker sikkerheten på plattformene. Utbetaling av sikkerhetsbonus kan føre til innsparinger som går ut over sikkerheten ombord på plattformene + 6 avisartikler, Dagbladet , 2000-08-16, Rogalands Avis , 2000-08-17, Stavanger Aftenblad , 2000-08-28, 2000-08-31 og 2000-09-02, Nettavisen , 2000-09-12
 • OFS raser mot OD. Oljearbeidernes Fellessammenslutning beskylder OD for å godkjenne en ordning som fører til svekking av sikkerheten. Ordningen innebærer at antall beredskapsfartøy på Ekofisk er redusert, Rogalands Avis , 2001-05-16 1s

NRK:

 • På direkten. Samtale med Målfrid Låte, klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderforbund, 1982-12-15
  Samtale med Målfrid Låte, klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderforbund. Ved programleder Olga Meyer. – Målfrid LÅTE (mv): Arbeider i Nordsjøen. Har fri nå. Skal arbeide i julen. Skiftordninger. Gjør rent lugarer på Safe Concordia. Hardt arbeidspress. Arbeider nå med bemanningsplanene. Begynte på Ekofisk for 2 1/2 år siden. Få kvinner. Fagforeningsarbeidet lå nede. Stuerten har stor makt. Arbeider for å bedre arbeidsforholdene. Er tillitskvinne. Mange som kvier seg for å ta tillitsmannsarbeid. Utrygge arbeidsplasser. Kan være vanskelig å få nytt arbeid. Kontraktskifte – det som gjør arbeidsplassene utrygge. Arbeider for at sikring av arbeidsplassene ved kontraktskifte skal med ved tariffoppgjørene. Arbeid i Norske Skjåk. Klubbleder i Norsk olje- og petrokjemiarbeiderfoprbund. Med i forbundsstyret, landsstyret, er studieveileder. To jenter i forbundsstyret. Første gang det er jenter der. De fleste jentene i Nordsjøen er unge og ugifte, Og en del ugifte mødre og kvinner med voksne barn. Hadde selv arbeid i industrien i Stavanger. Etter hvert ble det få arbeidsplasser der. Begynte i Nordsjøen. Har alltid trivdes i industrien. Hardt i begynnelsen. Det var få kvinner der ute da. Ble sett på som kjønnsobjekt. Har klart å slå dette tilbake. Lønnene for faglærte og ufaglærte. Kjenning og utannonsering. (14’00»)
 • Dagsnytt 1630, 1991-11-21
  Ekofisksenteret er rammet av en gassutblåsning (e.6’20») Oljedirektoratet tar gasslekkasjen på Ekofisksenteret i dag tidlig alvorlig, sier Jan Hagland (mv) som er informasjonssjef. Lekkasjen førte til at mannskapet måtte evakueres og at produksjonen måtte stenges. Men nå er alt under kontroll, og produksjonen er gjenopptatt. Reporter: Harald Bøe
 • Problemer i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) Dagsnytt 1730, 1996-04-25
  Oljearbeidernes Fellessammenslutning – OFS – er i full oppløsning. Ingen ting kan nå hindre at OFS er ferdig som fagforening i Nordsjøen, sier leder i Ekofisk-komiteen, Harald Sjonfjell. Ekofisk-komiteen som nå nekter å være med i sympatiaksjonene OFS setter i gang, er den neste største klubben i Oljerabeidernes Fellessammenslutning. Intervju med Harald SJONFJELL (mv). Reporter, Magne Frafjord.
 • Dagsnytt 1730, 1996-05-03
  Bulletiner: Sentralstyret i Oljearbeidernes Fellessammenslutning vedtok i ettermiddag å ekskludere styremedlemmene i Ekofisk-komiteen fordi de ikke vil delta i sympatistreiken med de streikende vedlikeholdsarbeiderne, som starter i morgen. Styret i Amoco-klubben, som også har sagt nei til sympatistreik, skal foreløpig ikke ekskluderes. Skaarseth, Anne
 • Strid i Oljearbeidernes Fellessammenslutning Dagsnytt, 1996-04-25
  Det er full strid i Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). Ledelsen beskylder medlemmene i Ekofisk-komiteen for streikebryteri når de ikke vil støtte stillasarbeiderne som streiker. Sist uke bestemte OFS seg for å lamme rundt halvparten av produksjonen i Nordsjøen i en sympatistreik. Lederen i OFS, Petter Bonde reagerer på at OFS-medlemmer på Ekofisk ikke vil være med på sympatistreiken. Intervju med Petter BONDE (mv). Kommentar ved Harald BØE (1’07»). Reporter var Otto Voldsund, NRK-Rogaland. Øyen
 • Oljekonflikten en katastrofe for Oljearbeidernes Fellessammenslutning. Dagsnytt 1630, 1996-05-04
  Det går mot fullt opprør i Oljearbeidernes Fellessammenslutning, OFS. Mange av medlemmene NEKTER å delta i sympati-streiken i Nordsjøen, blant dem olje-arbeiderne på Ekofisk og Valhall. De er nå kastet ut av organisasjonen. Int.: En av de ekskluderte, tillitsvalgt Harald SJONFJELL (mv) på Ekofisk, som mener aksjonen er veldig skadelig for OFS: Andre nestleder i Oljearbeidernes Fellessammenslutning, Ørjan Bergfløtt tilbakeviser altså påstandene om at sympatistreiken kan skade organisasjonen. Reporter Tommy Hansen. Thorvaldsen, Roy
 • Oppsigelse hos Phillips Dagsnytt 1730, 1999-02-23
  I dag offentliggjorde Phillips Petroleum i Sola kommune navnene på de første som må gå i selskapet. I alt vil 50 ansatte få den samme beskjeden i løpet av de neste tre dagene, og informasjonssjef Bjørg Sandal sier det er tunge dager i selskapet. Kutt med nestleder i Ekofisk komiteen, Roald LARSEN (mv). Reporter: Lin Giske Andersen, Johansen, Rolf
Publisert 10. oktober 2017   •   Oppdatert 2. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *