Stengt ned etter lekkasje i gasskjølerFiberoptisk kabel til Ekofisk

Siste kapittel for gamle travere

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
I 1998 ble produksjonen på Edda 2/7 C, Albuskjell 1/6 A, Albuskjell 2/4 F og Cod 7/11 A avsluttet. Plattformene gikk over i kald fase – og ventet på å bli fjernet. I mellomtiden måtte plattformene sikres og holdes øye med slik at de ikke skulle utgjøre noen fare.
— Stigerør på plattformen Edda 2/7 C. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

I stedet for å ha plattformene bemannet frem til den permanente pluggingen av brønnene, ble en løsning med fjernovervåking av blant annet nødavstengning, brann- og gassystemer, ventilasjon, strømforsyning og brønnstatus innført.  

historie, siste kapittel for tre travere, 1999,
Ekofisk 2/4-K (Kilo-plattformen). Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhilips

Fra midten av mai 1999 overtok Ekofisk 2/4 K fjernovervåking av to av plattformene, Edda 2/7 C og Albuskjell 1/6 A. De delene som ble fjernovervåket var blant annet nødavstengning, brann- og gassystemer, ventilasjon, strømforsyning og brønnstatus. Prosessanlegget ble rengjort og brønnene på plattformen plugget og sikret.  

Også på Cod 7/11 A – eller «Huset på prærien» som plattformen ble kalt av de som jobbet der, stengte produksjonen i 1998, etter 22 års innsats 

Arbeidet med å sikre og plugge brønner ble avsluttet i slutten av august 1999. Plattformen ble så rengjort og alt som ikke lenger skulle brukes i boligkvarteret ble pakket og sendt til Albuskjell 2/4 F for gjenbruk.  

fjerne, Ekofisk-tanken – et ikon som blir stående, Siste kapittel for gamle travere
Når systemene er rengjort og pluggingen ferdigstilt, betegnes innretningen som kald. Illustrasjon: Erik Moe/Norsk Oljemuseum

Tirsdag 5. oktober 1999 begynte siste kapittel for Cod. Da forlot mannskapet plattformen for godt. Installasjonen ble deretter stående ubemannet i påvente av at den skulle fjernes. 

I det mannskapet forlot plattformen, ble strømforsyningen kuttet. Selv den siste livbåtsstasjonen ble stengt. 

Plattformen trengte likevel strøm i kald fase til å drive navigasjonslyssystemene om bord. Det var påbudt med navigasjonslys av hensyn til sikkerheten i skipstrafikken. Strøm til lys ble besørget av solcellepanel som ble montert på dekk. Et nytt kommunikasjonssystem sørget for at navigasjonslysene kunne fjernovervåkes fra Tananger.  [REMOVE]Fotnote: Ekofisknytt nr. 16, 1999.

Cod 7/11 A, forsidebilde, historie, sommeren 1999, siste kapittel for tre travere
Cod 7/11 A. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

 

 

Stengt ned etter lekkasje i gasskjølerFiberoptisk kabel til Ekofisk
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk