Ny plan for utbygging og driftStortinget godkjenner Ekofisk II

Fjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 D

person av Norsk Oljemuseum
Som et ledd i effektiviseringsprosessen startet det første prøveprosjekt med fjernstyring av plattformer på Vest-Ekofisk 2/4 D.
— Vest-Ekofisk 2/4 D. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
Ny skiftordning, forsidebilde, Fjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 D
Oljearbeidere ankommer Ekofisk 2/4 H med et Boing 234 LR Chinook helikopter. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Målet var en besparelse på 65 til 100 millioner kroner per år. Selv om plattformen ikke lenger var  døgnbemannet ble driften ivaretatt av et vedlikeholdspersonell på syv personer som dagpendlet fra 2/4 H.

Ett skift kunne utføre det nødvendige vedlikeholdet, som to skift utførte tidligere. Det krevde en større grad av flerfaglighet blant personellet og at alle kunne ivareta beredskapsfunksjoner. Med reduserte driftskostnader vil plattformens lønnsomhet og levetid kunne  forlenges.

Ny plan for utbygging og driftStortinget godkjenner Ekofisk II
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk