Fjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 DSamarbeid i Sør

Stortinget godkjenner Ekofisk II

person Norsk Oljemuseum
1. oktober 1994 godkjente Stortinget plan for Ekofisk II. Godkjenningen omfattet forlengelse av utvinningstillatelsen og av Norpipes transporttillatelse, til 31. desember 2028.
— Ekofisk-senteret. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Avtalen mellom norske myndigheter og Phillips, på vegne av selskapene i Phillipsgruppen la det formelle grunnlaget for videre framdrift av Ekofisk II-prosjektet. Avtalen inneholder fem hovedpunkter.

  1. Staten får en direkte eierandel i utvinningstillatelse 018 på 5 prosent fra 1. januar 1999. Staten deltar da også med 5 prosent av utbyggingskostnadene for Ekofisk II.
  2. Produksjonsavgiften på olje og våtgass vil falle bort fra det tidspunktet prosessplattformen 2/4 J starter opp.
  3. Utvinningstillatelsen utvides til å gjelde fram til 2028.
  4. Driftstillatelsene for rørledningene eid av Norpipe a.s utvides til å gjelde fram til 31. desember 2028.
  5. Etter 2005 for oljerørledningen og etter 2007 for gassrørledningen vil eierandelene bli 30 prosent til Phillipsgruppen, 30 prosent til Statoil og 40 prosent eid direkte av den norske stat.

1993-94 St prp 62 Ny utbygging av Ekofiskfeltet mv
1994-95 Innstilling S nr 19 frå Energi- og miljøkomiteen om ny utbygging av Ekofiskfeltet

Fjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 DSamarbeid i Sør
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk