Løsning for videre driftFjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 D

Ny plan for utbygging og drift

person av Norsk Oljemuseum
I 1993 sendte Phillips Petroleum plan for utbygging og drift for det nye Ekofisk til myndighetene. Utbyggingen var beregnet med en investeringsramme på 20 milliarder 1994-kroner.
— Ekofisk plan for utbygging og drift: Konsekvensutredning, utgitt av Den Norske Phillipsgruppen, desember 1993
© Norsk Oljemuseum

Planen forutsatte bygging av to installasjoner, 2/4 X og 2/4 J. Den nye brønnhodeplattformen (2/4 X) og det nye prosess-senteret (2/4 J) på Ekofisk skulle bygges med en kapasitet for å ivareta den platåproduksjonen som selskapet så for seg fra 1998 og framover. Det innebar at installasjonene var designet for en kapasitet på 220 000 fat olje og 750 millioner kubikkfot gass per dag.

Det gamle Ekofisk hadde en kapasitet på 260 000 fat olje og 1 milliard kubikkfot gass, men selskapet regnet med at produksjonen fra flere av de mindre feltene rundt Ekofisk ville falle ut.

Hør NRK radio, 3. januar 1994, Ekofisk gir store oppdrag til norsk industri Dagsnytt 0730

Løsning for videre driftFjernovervåking av Vest-Ekofisk 2/4 D
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 26. januar 2023
© Norsk Oljemuseum
close Lukk