Forpleiningstjenesten

person Norsk Oljemuseum
Christiania Dampkjøkken var det første norske cateringselskapet som leverte tjenester offshore, og var med fra første dag da leteboringen i Nordsjøen startet i 1966.
— Kokkene Anne Grete Bjerg og Leif G. Mikkelsen har det spesielt travelt før lunch og middag kan serveres. Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Forpleiningstjeneste på Ekofisk

Selskapet fikk tildelt kontrakten på forpleiningstjenesten på Odecos rigger «Ocean Traveler» og «Ocean Viking» som begge boret for blant andre Phillips. Robert Robertsen var en av dem som startet opp Christiania Dampkjøkkens offshore-engasjement. Konseptet for menyer og rutiner ble utviklet i nært samarbeid med de amerikanske oppdragsgiverne. Språket på riggene var engelsk. Av den grunn ble det til å begynne med  stort sett bare brukt briter i cateringen.

NOMF-02679.351 God mat er viktig offshore. Her serveres middagen på Cod 7/11 A
God mat er viktig offshore. Her serveres middagen på Cod 7/11 A. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Det var boreselskapet Moran, som drev leteboringen for Phillips, som først hyret Christiania Dampkjøkken som kontraktør. Etter at Ekofiskfeltet var funnet i 1969 og prøveproduksjonen på Gulftide kom i gang i 1971, skjøt utbyggingen på Ekofiskfeltet fart. Christiania Dampkjøkken fikk etter hvert direkte kontrakt med Phillips på noen av de faste installasjonene.

Phillips krevde at de britiske arbeiderne, som ikke alltid holdt en høy standard når det gjaldt renslighet, ble byttet ut med norske ansatte. Mange kom fra distriktene rundt Stavanger som Karmøy, Ølen og Etne, mens bare en liten del kom fra selve byen. Andre firma som hadde kontrakter på installasjoner på Ekofisk fra 1977 var SAS catering AS, Stavanger Catering AS og Norske Chalk AS.

Forpleiningstjenesten på en installasjon besto til å begynne med av stuert (leder), kokker på dag- og nattskift, bakere og forpleiningsassistenter til å ta seg av rengjøringsoppgaver. Bakerjobben har imidlertid mer og mer forsvunnet etter som det har blitt vanlig å få halvfabrikata fra land.

NOMF-02679.133 Stell av plantene i skylobbyen
Stell av plantene i skylobbyen på 2/4 Hotel. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Christiania Dampkjøkken ble kjøpt opp av SAS Catering i 1988. SAS Catering skiftet i 1993 navn til Eurest Support Services AS (ESS). Stavanger Catering AS ble integrert i Eurest i 1995. Det samme gjaldt Norske Chalk AS i 1999. Eurest var i 2002 ansvarlig for all forpleiningstjeneste i Ekofiskområdet. Dette omfatter blant annet kantinedrift ved ti ulike enheter, samt rengjøring. Kontraktene på cateringsiden har en varighet på tre år.

I 2002 hadde Eurest cirka 230 ansatte på Phillips-installasjoner. Drøye 20 prosent av disse er kvinner.[REMOVE]Fotnote: SAS Catering AS har skiftet navn fra SAS Service Partner AS, Scandinavia Service Partner As, Eurest Offshore AS, Eurest Support Service AS og ESS Offshore AS. Selskapet var heleid av Scandinavian Airline System SAS fram til 1993 og oppkjøpt av Compass Group i 1993.

Stuert

NOMF-02679.151 Stuertene Willy Osuldsen og Leif Andreassen på Cod 7/11 A
Stuertene Willy Osuldsen og Leif Andreassen på Cod 7/11 A. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Daglig leder for forpleinings-tjenesten er stuert, også kalt Catering manager, forpleiningssjef eller forpleiningsleder. Under seg har han eller hun kjøkkensjef, renholdsleder, kokk (baker) og forpleiningsassistenter. Stuerten utfører administrative oppgaver som bokføring, matbestilling, fordeling av arbeidsoppgaver og bestemmer menyen. Arbeidet i kjøkken krever alminnelig god helse, at man kan samarbeide, organisere og følge de krav som settes til hygiene.

Kjøkkensjef og kokk

Kjøkkensjefen (fagleder kjøkken) er gjerne utdannet kokk. Sammen med kokkene og assistentene er han ansvarlig for tilberedning av  middag og nattmat, samt salater og desserter. Kakeekspressen er et kjent begrep offshore for servering av kaker og kaffe kl. 9 om morgenen. Nattkokken forbereder frokosten. Tidligere bakte nattkokken bakervarer om natten, men det er ikke vanlig lenger. Nå fraktes halvfabrikata ut til installasjonene fra land. Kjøkkensjefen er nestkommanderende for forpleiningen. I stuertens fravær overtar han ansvaret.

Renholdsleder

Renholdsleder har ansvaret for å organisere renholdet på en installasjon. Det omfatter arbeid knyttet til vask og stell av lugarer, oppholdsrom og så videre. Det gjelder også vaskeriet med vask av sengetøy, arbeidstøy og annet tøy. Arbeidet i renhold organiseres i team, mens det før var mer vanlig å arbeide individuelt. Ved hovedrengjøring, med store arealer og rengjøring av rommene legges det opp til at tre renholdere har en etasje i sammen. De begynner arbeidet i hver sin ende. Lugarene er så små rom at det er ikke effektivt at flere deltar i rengjøringen samtidig, unntatt ved sengeskift da er det mest effektivt å samarbeide.

Forpleiningsassistent

NOMF-02679.129 Vaskeriet på Vest-Ekofisk 2/4 D. Svein Marås og Kjell Øpstad fra Christiania Dampkjøkken.
Vaskeriet på Vest-Ekofisk 2/4 D. Svein Marås og Kjell Øpstad fra Christiania Dampkjøkken. Klesvask, vaskemaskiner. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Forpleiningsassistentene er i forskjellige kategorier. Noen arbeider i kjøkkenet og noen er tilknyttet renhold. I kjøkkenet har nattkokken gjerne en assistent om natten. Ellers arbeider de fleste kjøkkenassistentene om dagen med matlaging, oppvask og vask av byssa.

På installasjoner med eget vaskeri er det bemannet på dag og nattid. Arbeidstøy vaskes vanligvis om natten og sengetøy på dagtid. Noen installasjoner får rent sengetøy fra land. På større installasjoner med mye vask er det egne ansatte som tar seg av dette, mens på mindre installasjoner er det arbeid som fagleder renhold og assistentene utfører innimellom andre oppgaver.

Publisert 12. juli 2017   •   Oppdatert 10. juli 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *