Samarbeid med BellonaNye plattformer – reduserte utslipp

En ny generasjon plattformer

person av Norsk Oljemuseum
6. august 1998 kl. 00.01 startet stengningen av olje- og gassproduksjon fra de gamle plattformene i Ekofiskområdet. Flere av de eldre plattformene skulle erstattes av to nye plattformer som skulle produsere fra feltet i mange år framover.
— Ekofisk 2/4 X og Ekofisk 2/4 J (til høyre) Foto: Jan A. Tjemsland/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
fagforening, fyllbilde, En ny generasjon plattformer
Arbeidere som ser mot Ekofisk 2/4 Q og 2/4 FTP. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum

Generasjonsskiftet fra Ekofisk I til Ekofisk II var både omfattende, tidkrevende og nervepirrende. Mens 14 gamle plattformer ble koblet til de to nye, 2/4 J og 2/4 X, måtte alle anlegg knyttet til olje og gassrørledningsnettet fra Ekofisk stenge ned. Flere kilometer med rørledninger var lagt på havbunnen. Koblinger med de gamle plattformene ble kuttet for å koble åtte rørledninger til den nye J-plattformen på Ekofisk II. Fra 23. august skulle den ha full kontroll med produksjonen av gigantfeltet i den sørlige delen av norsk sokkel.

Byggingen av to nye plattformer til Ekofisk II og omlegging av rørledningsnettet på havbunnen var kalkulert til 20 milliarder kroner, men endte på 17 milliarder. Bakgrunnen for det var at Phillips tildelte kontraktene så tidlig som i 1994 og det ikke ble gjort store endringer underveis.

En ny generasjon plattformer,
Kranlekteren Thialf fra Heerema i arbeid med heising av modul som skal monteres på Ekofisk 2/4 J. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Rundt 1800 personer ute på Ekofiskfeltet deltok i gjennomføringen av generasjonsskiftet. En av de mest tidskritiske jobbene var kuttingen og koblingen av de åtte store rørledningene. Det omfattet blant annet rørledningen fra Valhallfeltet og inn til Ekofisk, oljeledningen fra Ekofisk til Teesside og gassrørledningen til Emden. Dette arbeidet ble utført av dykkere på rundt 70 meters havdyp. Dykkerne ble senket ned på bunnen i dykkerklokker og gikk inn i et spesiallaget «telt» på havbunnen som gjorde det mulig å kutte og sveise, fordi vannet ble pumpet ut av «teltet». Dykkerne brukte i gjennomsnitt seks dager på å kutte den gamle forbindelsen og koble rørledningene til 2/4 J-plattformen på det nye Ekofisk II.

7 av de 14 plattformene på Ekofisk ble tatt ut av produksjon for godt,  mens 3 var stengt ned tidligere. Fire eldre plattformer på Ekofisk-senteret skulle brukes i noen få år til før de skulle utrangeres.

Phillips leverte i 1999 en fjerningsplan for alle de utrangerte plattformene til Olje- og energidepartementet. Alle plattformene, med unntak av Ekofisk-tanken, må fjernes og tas til land. Kostnaden ble anslått til 8 milliarder 1999-kroner, og staten betaler 2/3-deler av fjerningskostnadene.

Samarbeid med BellonaNye plattformer – reduserte utslipp
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk