En ny generasjon plattformerEkofisk II offisielt åpnet!

Nye plattformer – reduserte utslipp

person Norsk Oljemuseum
Olje- og gassutvinning er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, etter transport – det vil si veitrafikk og annen transport.
— Skisse over Eldfisk og deler av Ekofisk-senteret. Illustrasjon: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

I 1991 ble CO₂-avgiften innført som et hovedvirkemiddel for å redusere utslipp av CO₂ fra olje- og gassutvinning. Avgiften ga mer bevissthet rundt utslippsreduserende tiltak og energieffektivisering på sokkelen. Flere kostnadseffektive tiltak for å redusere CO₂-utslippene ble gjennomført. 

Det skjedde blant annet da den omfattende omleggingen av driften på Ekofisk og Eldfiskfeltene ble gjennomført fra 1998 til 2000.   

forsidebilde, historie, Vanninsprøyting for økt utvinning
Vanninnsprøytingsplattformen Eldfisk 2/7E. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Nye og mer energieffektive innretninger ble installert, kjent som Ekofisk II, samtidig som eldre installasjoner ble stengt ned. Det ble også installert en energieffektiv vanninnsprøytingsplattform på Eldfiskfeltet, Eldfisk 2/7 E.  

Gjennom valg av energieffektive løsninger ble det en betydelig og varig reduksjon i utslippene av klimagasser. CO₂-utslippene ble redusert med cirka 1,5 millioner tonn per år og NOX-utslippene redusert med 8000 tonn per år.[REMOVE]Fotnote: Plan for Development and Operation Ekofisk South, 2010.

 

En ny generasjon plattformerEkofisk II offisielt åpnet!
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 27. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk