En ny generasjon plattformerEkofisk II offisielt åpnet!

Nye plattformer – reduserte utslipp

person Norsk Oljemuseum
Olje- og gassutvinning er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, etter transport – det vil si veitrafikk og annen transport.
— Skisse over Eldfisk og deler av Ekofisk-senteret. Illustrasjon: ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

I 1991 ble CO2-avgiften innført som et hovedvirkemiddel for å redusere utslipp av CO2 fra olje- og gassutvinning. Avgiften ga mer bevissthet rundt utslippsreduserende tiltak og energieffektivisering på sokkelen, og flere kostnadseffektive tiltak for å redusere CO2-utslippene ble gjennomført. 

Det skjedde blant annet da den omfattende omleggingen av driften på Ekofisk og Eldfisk-feltene ble gjennomført fra 1998 til 2000.   

forsidebilde, historie, Vanninsprøyting for økt utvinning
Vanninnsprøytingsplattformen Eldfisk 2/7E. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Nye og mer energieffektive innretninger ble installert, kjent som Ekofisk II, samtidig som eldre installasjoner ble stengt ned. Det ble også installert en energieffektiv vanninnsprøytingsplattform på Eldfisk-feltet, Eldfisk 2/7 E.  

Gjennom valg av energieffektive løsninger ble det en betydelig og varig reduksjon i utslippene av klimagasser. CO2-utslippene ble redusert med cirka 1,5 millioner tonn per år og NOX-utslippene redusert med 8000 tonn per år.[REMOVE]Fotnote: Plan for Development and Operation Ekofisk South, 2010.

 

En ny generasjon plattformerEkofisk II offisielt åpnet!
Publisert 5. september 2019   •   Oppdatert 17. oktober 2019
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *