Idéer til alternative fjerningsmetoder

person av Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Tiden nærmer seg for at mange norske oljefelt blir stengt ned og fjerning av store stålkonstruksjoner kan bli en viktig industri for norske verft og verksteder.
— Twin Marine løfter dekket av stålunderstellet. Illustrasjon: Twin Marine Heavylift
© Norsk Oljemuseum

Allerede da man la planene for nedstenging og fjerning av de første plattformene på Ekofiskfeltet var det stor interesse for å kunne finne fram til nye effektive og innovative løsninger. Det som ble vurdert som den mest aktuelle metoden for forbedring og effektivisering, var det som ble betegnet som ett-løft-metoden. Hovedprinsippet var at ved hjelp av ett løft skulle hele dekksanlegget flyttes fra feltet og til land.

ConocoPhillips kontaktet i 2002 i alt sju selskaper som ble tildelt utviklingskontrakter for å designe utstyr og fartøy som kunne klare den oppgaven.

MPU Heavy Lifter

Idéer til alternative fjerningsmetoder,
MPU Heavy Lifter. Illustrasjon: Eirik Moe

Dette fartøyet skulle være et halvt nedsenkbart fartøy. Det skulle være formet som en U og kunne brukes både for fjerning og installasjon av plattformdekk og stålunderstell (jackets). Konseptet ble opprinnelig utviklet av selskapet Dr. Techn. Olav Olsen a.s. Skroget var tenkt bygget i armert betong og armene for vektoverføring i stål. Et karakteristisk trekk ved MPU Heavy Lifter var spesielle tanker som kunne tømmes veldig raskt. Det var planlagt med åtte slike tanker, to i hver betongkolonne. Konseptet vakte en viss interesse men i forbindelse med manglende midler som følge av finanskrisen 2008, ble det aldri realisert.[REMOVE]Fotnote: Telefonsamtale med Tor Ole Olsen fra Dr.Techn. Olav Olsen a.s.

Offshore Shuttle

Idéer til alternative fjerningsmetoder,
Ofshore Shuttle. Illustrasjon: Eirik Moe

Offshore Shuttle skulle bygges rundt et halvt nedsenkbart skrog. Det var ukonvensjonelt på den måten at det skulle bli bygd opp av store stålrørseksjoner. Disse er delt opp i vann-tette skott som gir fleksibilitet i ballasteringsoperasjonen. Fartøyet var planlagt bygd for å kunne ta ulike oppdrag knyttet til løft og transport av tunge konstruksjoner.

Versatruss

Idéer til alternative fjerningsmetoder,
Versatruss. Illustrasjon: Eirik Moe

Dette konseptet er bygd på en katamaran lekterløsning. Bommer er montert midt på lekterne. Dekket blir løftet ved at vinsjer, montert på begge lekterne, trekker lekterne mot hverandre. I tillegg til å håndtere dekksanlegg er det også en spesiell løfteramme for bruk på stålunderstell. Dette var på studietidspunktet det eneste konseptet som beviselig var gjennomførbart. Det var allerede blitt brukt i lignende prosjekter i Mexicogulfen og Venezuela. Firmaet Versatruss har skiftet navn til Versabar og er fremdeles aktivt i gulfen med mer avanserte konstruksjoner, men med mindre løftekapasitet.

GM Lift

Idéer til alternative fjerningsmetoder,
GM Lift. Illustrasjon: Eirik Moe

Dette forslaget var basert på en slags sammenkobling av to av Akers H-3 rigger. En litt ombygd seksjon skulle kobles på som den delen som skulle løfte dekket av plattformen. Skroget var i stål og ble utviklet av Global Maritime AS.

SeaFork One

I en tidligere versjon kalt Master Mind. Dette var planlagt som et halvt nedsenkbart flerfunksjonsfartøy, «gaffel-truck-formet», utviklet av Master Marine A.S. Et av de mest karakteristiske trekkene var bruken av vertikale spennkabler med sugeankere for å kontrollere den vertikale bevegelsen.

Twin Marine Lifter

Dette konseptet var basert på to lektere i en katamaranløsning. Løftearmer som fungerer etter vektstangprinsippet, skulle gi løfteeffekten. Hver løftearm skulle rotere om en understøttelse midt på lekteren og være utstyrt med en oppdriftstank på innsiden (mellom lekter og plattform) og en ballasttank på utsiden. Ideen med konseptet var å skape kraft for løftet ved deballastering av oppdriftstanken samtidig med at ballasttanken ble fylt med vann.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips «EPOKE – Informasjon om sluttdeponering av Ekofisk I» nr. 12 oktober 2002

Pieter Schelte

Dette konseptet er det eneste som er blitt en realitet. Det er et katamarankonsept bygd over to store eksisterende søstertankskip som er knyttet sammen fra midtskipet og akterover. Det var det største fartøyet av alle de foreslåtte løsningene. Fartøyet skulle utformes med tanke på harde værforhold slik at det kunne operere globalt. Det skulle imidlertid ta mange år før fartøyet ble en realitet. Det aller første oppdraget til fartøyet var på norsk kontinentalsokkel i forbindelse med fjerningen av skandaleplattformen Yme 2 høsten 2016. Da var skipet omdøpt til Pioneering Spirit.[REMOVE]Fotnote: Teknisk Ukeblad «Pioneering Spirit har løftet 44.000 tonn. Snart er den klar for å fjerne Yme-plattformen» 5. august 2016.

Idéer til alternative fjerningsmetoder,
Fjerning av plattformer. Illustrasjon: Eirik Moe

For stålunderstellene på Ekofisk ble det anbefalt en tradisjonell løftemetode, men også her var det rom for «Petter Smart»-løsninger. Vanligvis blir jacketene løftet av i en eller flere biter avhengig av stålvekt eller kranfartøyenes løftekapasitet. I en utviklingsstudie som ble gjennomført med støtte fra flere oljeselskap og det britiske handels- og industridepartementet (DTI) ble det undersøkt om bruken av intelligente oppdriftstanker kunne redusere fjerningsarbeidet ved å løfte ved hjelp av Arkimedes’ lov og deretter slepe hele konstruksjonen til et verft som kunne gjennomføre skrapingen av understellet. Tankene som man tenkte å bruke hadde et ytre skall i glassfiber som hadde en diameter på 2,5 meter og var 16 meter langt. Innvendig i tanken var det en fleksibel duk som delte tanken i to rom – ett for vann og ett for luft. Når alt vann ble pumpet ut bidro hver tank med en oppdrift på 60 tonn.[REMOVE]Fotnote: Phillips «EPOKE – Informasjon om sluttdeponering av Ekofisk I» nr. 9 november 2000.

Illustrasjonen viser hvordan man tenkte seg at tankene skulle bli montert på jacketen.

ConocoPhillips valgte til slutt allikevel en tradisjonell løsning for alle plattformene som ble demontert i perioden mellom 2008 og 2015. De brukte Heeremas tungløftefartøy til å løfte av dekkskonstruksjonene i store deler.

 

Publisert 30. juli 2019   •   Oppdatert 28. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *