Tillatelse til prøveproduksjonÅpningen av Ekofisk

Ekofisk-tank med fransk design

person Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Da prøveproduksjonen startet på Ekofiskfeltet, ble råoljen lastet i tankskip og gassen brent av. Bøyelasingssystemet var ikke holdbart på lenger sikt. Det var sårbart ved sterk vind og høye bølger. Alt for ofte måtte tankskipene forlate lastebøyene og produksjonen stanses.
— Tanken slik den så ut i 1976. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

For å kunne følge utbyggingsplanene for feltet, ble det besluttet å bygge en stor oljelagertank i betong, som skulle stå på Ekofisk-senteret. Med en slik lagertank på plass kunne produksjonen fortsette i all slags vær. Det franske selskapet C.G. Doris fikk kontrakten på byggingen av Tanken.

Ekofisk reservoir April 1972 – Stup methods-Freyssinet

Deretter foregikk alt i rekordfart. Det norske entreprenørselskapet Ing. F. Selmer vant anbudet på byggingen. Selskapet hadde omfattende erfaring i betongkonstruksjoner fra vannmagasiner, kornsiloer og broer. Nå ville selskapet i samarbeid med Høyer-Ellefsen bygge verdens første oljelagertank i betong.

Men hvor skulle Tanken bygges? Først ble Dirdal i Gjesdal kommune i Rogaland vurdert som et alternativ. Men på grunn av lokal motstand og problemer av geoteknisk art, ble dirdalsalternativet forkastet. I Stavanger ble imidlertid alle motforestillinger effektivt ryddet av veien med den handlekraftige ordføreren Arne Rettedal i spissen.

Byggingen av bunnseksjonen i tørrdokk startet opp i Jåttåvågen i midten av juni. Arbeidet pågikk for fullt hele sommeren og videre utover høsten. I februar 1972 kunne bunnseksjonen slepes ut på dypt vann i Hillevåg, der arbeidet med glidestøping av veggene fortsatte.

Doris oljebeholder – arbeidsforhold

Etter planen skulle Tanken ferdigstilles 1. august 1972. Denne tidsplanen sprakk med nesten et år, og det var flere årsaker til det. Blant annet var Det norske Veritas, som skulle godkjenne konstruksjonen, usikker på om den var sterk nok. De forlangte forsterkninger både med hensyn til armering og bunnseksjonens tykkelse. Konstruksjonen ble testet i en bølgesimulator ved NTH i Trondheim. Her ble en modell av Tanken utsatt for hundreårsbølgen for å måle belastningene på strukturen.

Konstruksjonen ble støpt med ni lagerceller i sentrum av Tanken. Rundt lagercellene ble det bygd en bølgebrytervegg med store huller i, der vann kunne renne inn og ut. 21. juni 1972 hadde konstruksjonen nådd sin fulle høyde, men enda skulle mye utstyr om bord før den var ferdig. Tanken skulle kunne ta i mot 350.000 fat råolje i døgnet. Det ble også bestemt at Tanken skulle huse prosessutstyr for olje og gass. Det ekstra utrustningsarbeidet gjorde at utslepet av Tanken ble elleve måneder forsinket. Den var på plass på feltet først 1. juli 1973.

Tillatelse til prøveproduksjonÅpningen av Ekofisk
Publisert 14. september 2017   •   Oppdatert 16. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk