Sammenslåing av Conoco og PhillipsMer fritid

Ekofisk Vekst godkjent i statsråd

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Etter drøye 30 års produksjon produserte Ekofisk i 2003 fortsatt rundt ti prosent av oljen på norsk sokkel. Ekofiskgruppen hadde likevel ingen planer om å senke ambisjonene som oljeprodusent, snarere tvert imot. På vegne av lisens PL018 sendte ConocoPhillips 20. mars 2003 «Plan for Development and Operation Ekofisk Area Growth», på norsk kalt «Ekofisk Vekst», til regjeringen. Tre måneder senere ble prosjektet godkjent i statsråd.
— Ekofisk Vekst. Illustrasjon: Ståle Ådland
© Norsk Oljemuseum

Prosjektet Ekofisk Vekst var et viktig element i Ekofisk 2010s Visjon – å gjøre drift og utvikling i Ekofisk-området fremtidsrettet. Planen var å øke utvinningsgraden og forbedre driften.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips (Mars 2003) «Plan for Development and Operation Ekofisk Area Growth».

Kostnadsrammen for Ekofisk Vekst var 8,1 milliarder kroner (2003-kroner).[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips (20.03.2003) Oversendelsesbrev til PUD sendt til Olje- og Energidepartementet.

Ekofisk Vekst godkjent i statsråd,
Brønnhodeplattformen Ekofisk 2/4 M monteres på Ekofisk-feltet. Understellet er slept ut på en lekter, før det settes på bunnen ved hjelp av kranlekteren Hermod fra Heerema. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Prosjektet omfattet i første rekke bygging og installering av en ny plattform, Ekofisk 2/4 M, med prosessanlegg og 24 nye brønner som skulle bores i løpet av en periode på fem år. De nye brønnene ville bidra til økt utvinning både fordi det ble flere brønner og fordi de ville nå nye steder i reservoaret. Ekofisk 2/4 M skulle knyttes til Ekofisk-senteret med en bro. Produksjonsstart var planlagt til 2005.

For det andre skulle prosesskapasiteten for produsert vann økes gjennom oppgraderinger på Ekofisk 2/4 J og Eldfisk 2/7 FTP prosessplattform. Fra Eldfisk 2/7 B-plattformen skulle det kunne sprøytes mer vann tilbake til reservoaret, noe som bidro til å øke utvinningsgraden. Ved å overføre noe av vannet fra Eldfisk til vanninnsprøytingsplattformen Ekofisk 2/4 K, trengte ikke K-en kostbare oppgraderinger.

Det tredje tiltaket var legging av en strømkabel mellom Ekofisk-senteret og 2/4 K for å effektivisere strømforsyningen. Det ville redusere utslipp av CO2 og NOX ytterligere.[REMOVE]Fotnote: Olje- og energidepartementet Pressemelding «Vekstprosjekt på Ekofisk godkjent» (06.06.2003).

Ved å gjennomføre tiltakene i Ekofisk Vekst kunne produksjonen fra Ekofisk-området opprettholdes på et fortsatt høyt nivå i perioden fra 2005 frem mot 2016. Det vil si at den daglige oljeproduksjonen fra Ekofisk-området ville bli omtrent 70 000 fat høyere enn om prosjektet ikke hadde blitt gjennomført.

Sammenslåing av Conoco og PhillipsMer fritid
Publisert 6. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *