SAR-teamet i redningsoppdragForskerpris for mer olje fra kritt

Midlertidig boligplattform på plass

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Mens det nye hotellet og feltsenteret Ekofisk 2/4 L som skulle erstatte den gamle hotellplattformen på Ekofisk, var under bygging, trengtes en midlertidig boligrigg. Den oppjekkbare boligriggen «Haven» ble leid inn for å tilby nødvendig sengekapasitet på Ekofisk i en periode hvor både Ekofisk og Eldfisk var gjennom en radikal fornying.
— Den oppjekkbare boligriggen, Haven. Foto: Nils Kjetil Torvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

«Haven» var helt ny da den tidlig på sommeren 2011 ble slept ut til Ekofisk-senteret fra verftet i Eydehavn. Den ga medarbeiderne på Ekofisk ny innkvartering, kontormodul med 76 kontorplasser, oppholdsrom, kantine, trimrom og verksteder. Med 443 enkeltlugarer og to doble lugarer, alle med internett, tv og radio, ble boforholdene langt mer moderne enn på det gamle hotellet.

historie, 2011, midlertidig boligplattform på plass,
Ekofisk 2/4 H. Foto: Kerem Floor/Norsk Oljemuseum

Riggen hadde landingsområde for helikopter og skylobby for passasjerene. Dette ble brukt sammen med helikopterlandingsplassen på Ekofisk 2/4 H.

Det var betryggende at det oppjekkbare skroget gjorde det mulig å heve riggen til sikker høyde i tilfelle ekstremvær. Det økte sikkerheten og selskapet slapp å sende mannskaper til land ved varsel om høye bølger, slik en måtte tidligere.

«Haven» var bygget av Jacktel AS, et heleid datterselskap av Master Marine AS, mens Kristiansand-selskapet OSM Offshore AS var ansvarlig for driften. ConocoPhillips hadde i utgangspunktet en tre-årig leiekontrakt med mulighet for forlengelse.

SAR-teamet i redningsoppdragForskerpris for mer olje fra kritt
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk