Plattformfjerning sommeren 2011Midlertidig boligplattform på plass

SAR-teamet i redningsoppdrag

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Søndag ettermiddag 1. mai 2011 fanget tårnet på Ekofisk 2/4 H opp et «mayday»-signal fra en britisk fiskebåt der en person hadde falt i sjøen. Mannskapet hadde fått vedkommende om bord igjen, men han trengte rask medisinsk assistanse. Hendelsen skjedde 70 nautiske mil nordøst for Ekofisk.
— Et Sikorsky S-76 C helikopter i hangaren på Ekofisk 2/4 H. Foto: Kerem Floor/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Etter å ha meldt fra om tilgjengelige redningsressurser til Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS), ble det klart at rednings-mannskapene (engelsk Search and Rescue, forkortet SAR) fra Ekofisk kunne yte assistanse raskest. «Vi hadde et SAR-helikopter tilgjengelig, og etter ti minutter var det i luften,» fortalte oversykepleier Ronny Helland på Ekofisk.

Helikopteret med SAR-teamet om bord ankom havaristen etter en halvtimes flytur. Det var en relativt liten fiskebåt med begrenset plass for å heise ned redningsmann og SAR-sykepleier i rundt tre meter høye bølger. Da de var kommet om bord, ble det slått fast at pasientens tilstand var kritisk og krevde rask transport til land. Dermed ble pasienten heist opp til helikopteret for videre transport. Han mottok aktiv behandling i helikopteret under hele transporten inn til Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Fra båten sendte nødsignalene til helikopteret med SAR-teamet landet på SUS, var det gått en time og 47 minutter, noe som viser hvor effektiv beredskapen var.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips hjemmeside, 09.05.2019.

Plattformfjerning sommeren 2011Midlertidig boligplattform på plass
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk