Nedbemanningsprosess i 1990-årene

person Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Margaret Knudsen kom for alvor inn i fagforeningsvirksomheten da hun ble valgt inn i styret i Ekofisk-komiteen i 1994. Det var samtidig med de første krigsoverskriftene kom om at 1000 mann måtte gå i Phillips.
— 1000 OFS-organiserte som var offshore sperret helikopterdekkene og lammet all virksomhet offshore. HA 4. juli 1990
© Norsk Oljemuseum

Hun var senere en av dem som opplevde at styret i Ekofisk-komiteen ble ekskludert fra Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS). Da hun ble valgt inn i styret i Ekofisk-komiteen i 1994, hadde hun erfaring som hjelpearbeider og ti år bak seg som operatør. Nedbemanningsprosessen som fulgte ble en tøff utfordring.

Styret i Ekofisk-komiteen har seks heltidsposisjoner. På årsmøtet konstitueres leder, nestleder, koordinerende hovedverneombud og dessuten tre hovedverneombud. På grunn av offshoreturnusen skal alltid ett hovedverneombud være i funksjon. Margaret Knudsen var hovedverneombud offshore helt fram til begynnelsen av 1998. I den perioden reiste hun mye rundt på de forskjellige installasjonene og hadde medlemsmøter og slike ting.

– Fagforeningen stilte krav i forbindelse med forhandlingene med Phillips om nedbemanning. Kravene var basert på årsmøtevedtak og omhandlet blant annet sluttpakker og bruk av ansiennitetsprinsippet, forteller Margaret Knudsen. – Vi ønsket at avgangen skulle være basert på frivillighet – frivillighet i anførselstegn da. Det blir et stort press på den enkelte når du får beskjed om at det er behov for å redusere staben. Det var en utrolig slitsom periode for hele organisasjonen og for enkeltmenneskene. Nedbemanningen tok liksom aldri slutt. Ved siden av disse sakene var arbeidsmiljø en viktig sak. I en prosess med nedbemanning er det ikke alltid like lett å få ting til å gå i sammen. Arbeidstakerne vil gjerne en ting, og så vil bedriften gjerne noe annet. Det hele styres av økonomiske begrensninger. Det gjelder å gjøre det beste ut av det. Men du klarer aldri gjøre alle til lags. Det var tøft å følge folk inn i en prosess der de fikk tilbud om sluttpakke og «take it» ellers ville du bli oppsagt. Du tok det jo innover deg selv også. Jeg føler vi gjorde det beste vi kunne, selv om mange sikkert mener stikk motsatt.

Selve fagforeningssystemet var under press i denne perioden. Styret i Ekofisk-komiteen ble av forskjellige årsaker ekskludert fra OFS. Det betydde i realiteten at hele organisasjonen ble ekskludert. Samarbeidet med OFS raknet, og i stedet ble det en samlet overgang fra Ekofisk-komiteen til Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (Nopef). Ved avstemning stemte cirka 90 prosent av medlemmene for en overgang til Nopef.

Basert på Kristin Øye Gjerdes intervju med Margaret Knudsen, 11. desember 2003

Publisert 11. oktober 2017   •   Oppdatert 2. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *