Norpipe GNSC-B11

person Norsk Oljemuseum
Gassrørledningen til Emden ble tatt i bruk i september 1977. Plattformen Norpipe B-11 fungerte som en pumpestasjon for å opprettholde trykket i gassrørledningen.
Kjappe fakta:
  • Kompressorplattform på gassrørledningen fra Ekofisk til Emden
  • Installert i 1976
  • Driftsstart i 1977
  • Stengt ned 3. juni 2013 og fjernet i 2015
— Norpipe GNSC-B11. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Gassen får starttrykk i kompressorene på Ekofisk-senteret (132 bar). Den 443 kilometer lange distansen til Emden ble delt i tre like deler, med to kompressorplattformer.  Da en tredjepart av veien var tilbakelagt, sto en kompressorplattform, B-11, og opprettholdt trykket dersom det var behov for det. Gassen tilbakela deretter den neste tredjedelen av distansen til en ny og tilnærmet identisk kompressorplattform, H-7. Også denne hadde som oppgave å opprettholde trykket i gassrørledningen, men det var sjelden det var behov for ny trykkøkning på denne siste delen av reisen til Emden.

rørledningene,
Det ble dumpet sandsekker og pukk over Norpipe-rørene til Emden. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum

Begge plattformene sto på tysk kontinentalsokkel, mens rørledningen også passerer dansk sokkel i en lengde av 48 kilometer.

Rørledningen er gravd ned eller dekket med sand. I den siste delen inn mot kysten av Øst-Friesland i Tyskland passerer den under øya Juist – før den når land nord for Emden.

Kapasiteten i rørledningen er om lag 60 millioner standard kubikkmeter (2,1 milliarder kubikkfot) gass per døgn. I tillegg til gass fra feltene i Ekofisk-området, transporteres gass fra Valhall, Ula, og Statpipe-systemet (i hovedsak fra feltene Statfjord og Gullfaks). Gass er også blitt transportert fra Hod og Gyda, men denne gasstransporten er avsluttet.

Plattformen ble bygget i 1976 og den hadde 6 dekk.  Det faste mannskapet besto av 14 personer totalt, men i tillegg var det ofte forskjellig servicepersonell om bord.  Av det faste mannskapet var det tre innen forpleining.  De 11 ConocoPhillips-ansatte besto av en plattformsjef, en sykepleier/radio-operatør, åtte operatører og en hjelpearbeider.  De åtte operatørene dekket i tillegg til selve operatørfunksjonen forskjellige andre fag som gjør at man var selvhjulpet i de fleste situasjoner.  I løpet av 1986 fikk begge plattformene egne satellittantenner slik at de kunne ta ned norsk TV.

Norpipe GNSC B-11, yrker, kokk,
Kokken Arne Mathisen på Norpipe GNSC B-11. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Boligkvarteret på pumpeplattformene med 24 sengeplasser ble pusset opp i 1981 og  oppgradert sommeren 1990.  Arbeidet med oppgraderingen besto hovedsakelig i ombygging av alle lugarer til tomannslugarer med dusj og toalett.  Kjøkken og garderober ble gitt en fornying og det ble bygget garderober for kvinner.  En ny modul inneholdende oppholdsrom for ikke-røkere, et røkerom, treningslokale og biljardrom ble også installert.  I løpet av arbeidet lå boligriggen «West Gamma» ved pumpeplattformen.

Samme år ble det også satt i gang arbeid med å oppgradere utstyret om bord.  Rørledningens opprinnelige kapasitet var beregnet til 2,1 milliarder standard kubikkfot gass per dag, men etter flere års bruk viste tester at den maksimale kapasiteten var redusert til 1,975 milliarder standard kubikkfot.  For igjen å kunne nå den opprinnelige kapasiteten ble det nødvendig å øke trykket i kompressorene, samtidig som kraftforsyningene fra turbinene måtte økes.  Både på Ekofisk-Tanken og på pumpeplattformene H-7 og B-11 ble kompressorer og turbiner oppgradert.  På Ekofisk-Tanken ble også gasskjølerne skiftet ut.  Parallelt med dette arbeidet ble også kontollsystemene oppgradert.  Kontrollpanelene på turbinene og kompressorene ble skiftet ut og måleinstrumenter som til enhver tid kunne foreta målinger i turbiner og kompressorer ble installert.

Norpipe GNSC B-11
Arbeid på verkstedet på plattformen Norpipe GNSC B-11. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum

Evakuering av B-11

Alt gikk rolig for seg da 23 av mannskapet på 28 ble evakuert fra plattformen den 28. januar 1994.  Årsaken var at seks containere ble vasket over bord i sterk storm fra skipet «Edzel» nord for plattformen med antatt drift rett mot B-11.  Det var antatt at noen av containerne kunne flyte og skade riggen.  Plattformen ble stengt ned og mannskapet fløyet over til Mærsk Explorer på dansk sokkel.  I fem timer var gassleveransen stengt ned, men da en container ble funnet et godt stykke fra plattformen, ble produksjonen gjenopptatt.

Operatøransvaret for plattformene B-11 og H-7 ble ved inngangen til 2003 overført til det statlig eide Gassco. Operatørskiftet betød for øvrig lite for driften av plattformene da det fortsatt var ConocoPhillips som utførte dette arbeidet, men nå som underleverandør på oppdrag for Gassco.

Plattformene ble stengt ned i 2007 (H-7) og i 2013 (B-11). Plattformen B-11 ble fjernet i 2015.

Publisert 11. november 2016   •   Oppdatert 13. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *