Intelligent brønn på Ekofisk 2/4BNytt varmegjenvinningssystem på Eldfisk

Nye tunge løft sommeren 2012

person av Finn Harald Sandberg, Norsk Oljemuseum
Sommersesongen 2012 var de to tungløft-fartøyene, «Balder» og «Thialf», igjen i aktivitet i Ekofisk-området.
— Kranfartøyet Heerema Balder. Foto: Ukjent/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

«Balder» startet i begynnelsen av juni med klargjøring av understellene på Edda 2/7 C og Ekofisk 2/4 D (Vest-Ekofisk). Etter levering av halve dekksrammen fra Edda til Vats i juli, gikk fartøyet offshore igjen og startet på fjerningen av overbygningen på Cod 7/11 A. I slutten av juli hadde «Balder» fjernet sju moduler fra Cod.

I august drev fartøyet sikringsarbeid (make safe) og fjernet lederør (conductors) på Albuskjell 1/6 A. «Balder» utførte oppdrag for andre kunder i slutten av måneden og returnerte til Cod 7/11 A i september for å fjerne de resterende delene av overbygningen.

Tungløftfartøyet «Thialf» var også på plass. Fartøyet mobiliserte i juli. Etter å ha løftet den gjenstående halve dekksrammen og øvre del av understellet fra Ekofisk 2/4 D inn på dekk, ble den nedre delen løftet fra sjøbunnen, transportert til land, hengende i kranene, og levert i Vats i slutten av måneden. Deretter returnerte fartøyet til 2/7 C Edda for å fjerne understellet, og 10. august var fartøyet tilbake i Vats for å avlevere den øvre delen. «Thialf» avsluttet sin løftesesong med å fjerne den nedre delen av Edda-understellet. [REMOVE]Fotnote: Pioner nr. 4 2012, «Stor fjerningsaktivitet i sommer».

Intelligent brønn på Ekofisk 2/4BNytt varmegjenvinningssystem på Eldfisk
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 28. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk