Innsynkning av havbunnen!Ekofiskmarsjen ser dagens lys

Forsøk på fiendtlig overtakelse

person av Norsk Oljemuseum
Ekofiskfeltets solide posisjon i Nordsjøen bidro til at de aggressive aksjeoppkjøperne T. Boone Pickens og Carl C. Ichans tidlig på 1980-tallet identifiserte Phillips Petroleum som et attraktivt bytte. Men de feilberegnet selskapets styrke og støttespillere.
— T. Boone Pickens. Foto: Steve Jurvetson
© Norsk Oljemuseum

Da de veldressede spekulantene kom til Bartlesville i Oklahoma, møtte de en generalforsamling der de formelle forhandlingene ikke innledes før en pastor fra en av byens mer enn 60 kristne menigheter hadde bedt en inngangsbønn. Da kampen om Phillips Petroleum ble utkjempet, ble det gjort forbønn for selskapet i kirkene i Bartlesville. Det var et engasjement verdig et selskap med røtter i den del av USA som kalles «The Bible Belt».[REMOVE]Fotnote: Lerøen, Bjørn Vidar, 1001 brønn. Oljedirektoratet 1972 – 1997.

For å avverge Pickens og Ichans planer skrev Phillips ut 4,5 milliarder dollar i gjeldsforsikringer i bytte for 73 millioner aksjer. Den enorme økningen i gjeld resulterte i en dramatisk reorganisering av selskapet. C.J. «Pete» Silas, styreformann i Phillips, advarte sine ansatt: «Phillips kommer til å bli et annet (mindre) selskap fra nå av.» Målet var at selskapet skulle redusere driftskostnadene med 200 millioner dollar i 1985 og 300 millioner dollar i 1986. For å oppnå dette ble det iverksatt flere tiltak. Det ene var et førtidspensjoneringsprogram som skulle redusere arbeidsstokken med 1500 innen 1985. Men Phillips måtte også redusere gjelden med to milliarder dollar innen 12 måneder. Dette ble gjennomført ved salg av selskapets aktiva.

Flere deler av selskapet ble lagt ut for salg; virksomheter for geotermi, kull, kunstgjødsel, gruve-kjemikalier, våtgass i Nord Dakota, interesser i britiske raffineri, kontorbygg i Denver og hotell i Forth Lauderdale. Det var imidlertid aldri snakk om å kvitte seg med aktiva innen olje og gass. Særlig én eiendom var selskapet overhode ikke villig til å selge; Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Det hadde versert rykter om det i lengre tid, men Ekofisk var svært innbringende og hadde i en årrekke utgjort grunnsteinen i selskapets olje- og gassproduksjon.[REMOVE]Fotnote: 1985_PhillipsNytt05

Innsynkning av havbunnen!Ekofiskmarsjen ser dagens lys
Publisert 22. september 2017   •   Oppdatert 23. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk