Plugging av brønner

person av Finn Harald Sandberg og Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Når et felt stenges ned eller plattformer (med tilknyttete brønner) skal fjernes må operatørselskapet sørge for at alle brønner er forsvarlig stengt.
— "Greater Ekofisk Well Plug & Abandonment Scope" fra en ConocoPhillips-presentasjon 2016
© Norsk Oljemuseum
plugging av brønner
Illustrasjon: Eirik Moe

På fagspråket kalles denne operasjonen for Plug and Abandon (P&A). Hensikten med å forsegle brønnen er å forhindre lekkasje av hydrokarboner til overflaten og forurensning av væsker mellom ulike formasjoner. En slik forsegling skal installeres med flere barrierer nede i brønnen og ha ‘evigheten’ som tidsperspektiv.[REMOVE]Fotnote: Simen André Aarskog (Masteroppgave) “A method for Probabilistic Time Estimation of Plug and Abandonment of the Wells on the Brage Field.

Det finnes mange måter å plugge en brønn på. I Norsok Standard beskrives 6 metoder som kan brukes avhengig av forholdene knyttet til områdene rundt og i reservoaret.[REMOVE]Fotnote: “NORSOK Standard D-10 – well integrity in drilling and well operations” Revisjon 4 2013.

På de de åtte feltene som regnes med i Ekofisk-området (Albuskjell, Cod, Edda, Ekofisk, Eldfisk, Embla, Tor og Vest Ekofisk) er det boret til sammen 660 produksjonsbrønner.[REMOVE]Fotnote: Oljedirektoratets Faktasider, 01.01.2019. I fase 2 skal produksjonen bare foregå fra Ekofisk, Eldfisk, Embla og Tor. ConocoPhillips har allerede gjennomført nødvendig sikring av mer enn 400 brønner, noen og seksti fra disse er knyttet til de fire feltene som er nedstengt og plattformene fjernet.[REMOVE]Fotnote: Phillips Petroleum «Epoke» nr. 5, April 1999: 3.

I Norsok Standard D-010 sies det at plugging skal skje på tre steder
1) ned i selve reservoaret (blå) – primær barriere
2) I området mellom de to nederste foringsrørene (rød) – sekundær barriere og
3) helt oppe ved havbunnen – barriere mellom brønn og sjøvann

Plugging av brønner
Brønnen var aktiv i hele 27 år før den ble tatt ut av produksjon. Da hadde den produsert 82,2 millioner fat oljeekvivalenter. Foto: ConocoPhillips

I brønnen på Ekofisk brukes det inntil fem plugger. Etter kravene skal det settes en primær og en sekundær plugg mot hydrokarbon førende formasjon, samt en overflateplugg. På Ekofisk 2/4 A for eksempel betydde det totalt fem plugger, to plugger mot reservoaret og to plugger mot formasjonen høyere oppe, samt en overflateplugg.

Hver plugg skal være 55 meter lang (165 fot) og settes med spesialsement for plugging.

Pluggen skal være gjennomgående til sidene i formasjonen, det vil si at det må være sement fra innsiden av foringsrøret og helt ut til formasjonen.

Prosedyrer ved plugging

Brønnen logges for å få data om tilstanden før plugging tar til. Basert på resultater fra loggen tas avgjørelser på hvilken metode som er best egnet.

Fresing vil si at metallet i røret fjernes. Det er en tidkrevende operasjon og en søker å bruke andre og mindre tidkrevende alternativer hvis det er mulig. Hvis loggen viser at brønnveggen butter mot røret, er det ønskelig å bruke formasjonen som barriere. Da perforeres røret i bunnen og toppen av seksjonen der pluggen skal stå. Deretter settes en låsepakning (packer) mellom de perforerte områdene og gjennomstrømning mellom rør og brønnvegg testes. Er dette tett, kan formasjonen brukes som barriere og det settes en sementplugg i selve røret.

Vanligvis er det noe gjennomstrømming. Da gjøres en PWC-jobb (Perforering, wash and cement) som betyr at området mellom rør og brønnveggen gjøres rent før sementpluggen settes med forankring i brønnveggen.

Optimalisering

plugging av brønner,
"Brønnplugging" fra Pioner, juni 2016

Dyrebar tid kan spares ved å utføre flere oppgaver hver gang utstyr skal ned i brønnen (et ‘run’). Et ‘run’ tar vanligvis mellom 8 og 18 timer og det er store besparelser ved å gjøre flere oppgaver samtidig.

Det må bekreftes at sementpluggen ikke lekker. Det betyr at pluggen testes ved å hakke på toppen (‘tagging’) og at brønnen trykktestes.

Her utfordres dagens standard ved å unngå egne ‘tagge-run’ og gjennomføre kompenserende tiltak som å ha oversikt over alle volumer som brukes til pluggen og ta prøver av sementen for å dokumentere styrken.

Ved å systematisere erfaringer og vurdere hva som er nødvendig har en på Ekofisk etter hvert oppnådd å ta færre ‘run’ per brønn. Dermed oppnås redusert riggtid og kostnader.[REMOVE]Fotnote: Pioner 2016, nr. 2.

I 2016 ble hver brønn plugget på mindre enn halvparten av tiden som var forutsatt. Det vil si noen og 20 dager i motsetning til 58 som forutsatt. Gevinsten var kortere rigg-tid og reduserte kostnader – uten at det gikk ut over kvaliteten.

Publisert 29. juli 2019   •   Oppdatert 28. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *