Tor 2/4 E

person Norsk Oljemuseum
Tor 2/4 E var en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform som lå 13 km nordøst for Ekofisk-senteret. Plattformen ble installert i 1975 og produksjonen startet i 1978.
Kjappe fakta:
  • Installert i 1975
  • Produksjonsstart 28. juni 1978
  • Produksjonsstans 1. januar 2016
  • Planlegges fjernet innen 2022
— Tor 2/4 E. Foto: ConocoPhillips/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Feltet ble oppdaget allerede i 1970 av Amoco som boret i naboblokken 2/5.  Det viste seg senere at reservoaret strekker seg inn i begge blokkene, og derfor ble også eierskapet fordelt etter antatt mengde hydrokarboner i hver blokk (Phillips ca. 75% og Amoco ca. 25%).  Tor-feltet produserte olje og gass fra to formasjoner – Tor-formasjonen og Ekofisk-formasjonen.

Havdybden er 70 meter. Det var et separat flammetårn som var forbundet med Tor 2/4 E med en gangbro. Plattformens høyeste punkt var 73 meter over havflaten.

Under plattformen var det 15 produserende brønner.  Produksjonen ble separert i en 3-fase produksjonsseparator og stabilisert før den ble transportert til Ekofisk 2/4 R i en 12 tommer tykk rørledning.  Gassen ble tørket og transportert til Ekofisk 2/4 R i en 14 tommer tykk rørledning.  Disse rørledningene ble i 1998 lagt om til Ekofisk 2/4 J.

Boligmodulen kunne opprinnelig ta 58 personer, men i 1982 ble denne skiftet ut med en ny modul som var bygget ved Stord Verft.  Kapasiteten ble derved øket til 96 personer i tomannsrom, fordelt i seks etasjer. Løfteoperasjonen ble foretatt med løftefartøyet «Balder» fra Heerema Seaways.   I tillegg til boligmodulen ble også en modul som inneholdt vaskeri og verksted løftet om bord på plattformen.

I 1989 ble det installert en ny gassløftmodul på Tor 2/4 E.  Dette gjorde det mulig å øke gassløftkapasiteten fra tre til åtte brønner.  Modulen ble bygget i USA og løftet på plass av løftefartøyet DB 102.

Driften ble nedstengt i januar 2016, og plattformen planlegges fjernet innen 2022.

Publisert 11. januar 2017   •   Oppdatert 12. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *