Tre havbunnsinstallasjoner for vanninnsprøyting

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Hensikten med vanninnsprøyting i Ekofisk-området er å opprettholde trykket i reservoaret for å presse mer olje og gass ut av kalksteinsreservoaret. Vanninnsprøyting bidrar dessuten til lavere innsynking.
— Modell av Ekofisk 2/4 Victor Alpha. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Reservoaret av kalkstein er veldig kompakt, slik at gjennomstrømningsevnen er dårligere enn i et sandsteinsreservoar. Ved å sprøyte inn renset og behandlet sjøvann øker trykket og vannet presser oljen mot produksjonsbrønnene, noe som bidrar til å øke utvinningsgraden. 

Helt fra en startet med vanninnsprøyting på Ekofisk i 1980-årene skjedde det fra plattformer. Vanninnsprøytingsplattformen Ekofisk 2/4 K ble satt i drift i desember 1987. Ekofisk 2/4 W var en brostøtte som ble ombygd til en vanninnsprøytingsplattform i 1989, og i januar 2000 kom vanninnsprøyting i gang fra plattformen Eldfisk 2/7 E. 

I 2010 kom den første havbunnsinstallasjonen for vanninnsprøyting, Ekofisk 2/4 VA. Senere ble to tilsvarende havbunnsinstallasjoner satt i drift – Ekofisk 2/4 VB og Ekofisk 2/4 VC. 

Ekofisk 2/4 VA (Victor Alpha)

Da vanninnsprøyting startet fra Ekofisk 2/4 VA i mai 2010, var det første gang i Ekofisk-områdets historie at vanninnsprøyting skjedde fra en havbunnsinstallasjon. Det var også første gang en ConocoPhillips installasjon på norsk sokkel ble styrt fra land.  

Ekofisk 2/4 V A, forsidebilde, historie,
Illustrasjon av Ekofisk VA (Victor Alpha). Illustrasjon: ConocoPhillips

Det nye kontrollsenteret for vanninnsprøyting i Tananger ble åpnet av oljedirektør Bente Nyland: «Dette er et viktig skritt for økt utvinning som er et av satsingsområdene for norsk sokkel. Det er et resultat av vågale skritt som ble tatt da en vedtok å prøve ut vanninnsprøyting på Ekofisk i 1983, og er en stor milepæl for lenger levetid for Ekofisk», sa hun ved åpningen. 

Havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA har en innsprøytingskapasitet på 120 000 fat vann per døgn. De åtte brønnene som ble boret har hver en maksimal kapasitet på 30 000 fat per døgn. Den erstattet vanninnsprøytingsplattformen 2/4 W som ble stengt ned i 2009. 

Innsprøytingsvannet på Victor Alpha kommer fra Ekofisk 2/4 K hvor vannet renses før det fraktes 4,1 kilometer i rørledning og deretter sprøytes inn under høyt trykk ved brønnhodet, vel 70 meter under havoverflaten.[REMOVE]Fotnote: Pionér nr. 2 2015.  

Valget av en havbunnsinnretning ga flere fordeler sammenlignet med en plattform. Den var mindre og dermed rimeligere å bygge. Leverandøren var den erfarne subsealeverandøren FMC på Kongsberg. Hele prosjektet ble satt i drift tidligere enn planlagt og under budsjett. Installasjonen var også billigere å drive enn en plattform siden prosessen kunne styres fra land fra kontrollsenteret på Tananger. En høyhastighetsfiberoptisk «navlestreng» med strømforsyning, servicelinjer og kabler for dataoverføring via Ekofisk 2/4 M til land, gjorde det mulig. Med et overtrålbart design skapte den heller ikke problemer for fiskerivirksomheten. 

Mærsk Innovator installerte og klargjorde bunnramme, manifolder, ventiltrær og annet utstyr på dekk og løftet det deretter på plass på havbunnen. Det ble brukt ubemannede undervannsroboter (ROV) i installasjonsarbeidet, slik at hele prosessen ble gjort uten dykkere i havet.[REMOVE]Fotnote: Pionér, nr. 3, 2010.  

Ekofisk 2/4 VB (Victor Bravo)

I mai 2013 startet havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VB vanninnsprøyting tre kilometer sør for Ekofisk-senteret. Den var en del av Ekofisk sør som ConocoPhillips fikk godkjent i Stortinget i 2010.  

historie, 2011, klart for 40 nye år på ekofisk området,
Ekofisk 2/4 VB (Victor Bravo) senkes i sjøen. Foto: Bob Bartlett/ConocoPhillips

Havbunnsinnretningen Ekofisk 2/4 VA hadde vist seg så vellykket at den ble kopiert med en tilsvarende åttebrønns installasjon Ekofisk 2/4 VB levert av FMC på Kongsberg.[REMOVE]Fotnote: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-113-s-20102011/id642310/sec2  

Brønnen på Ekofisk 2/4 VB ble boret av boreriggen Mærsk Innovator. Avdelingen for brønndrift fullførte installeringen av havbunnsborerammene, samlerørene og foringsrørene for de åtte havbunnsbrønnene.    

Undervannsinstallasjonene som ble utført av Subsea 7, omfattet en fem kilometer lang rørledning for vann fra Eldfisk-senteret til Ekofisk 2/4 VB. I tillegg kom et dykkerinstallert T-stykke som ble sveiset på den eksisterende rørledningen fra Eldfisk 2/7 E til Ekofisk 2/4 K. Oppdraget omfattet også legging av tre kilometer hydraulisk og fiberoptisk kontrollkabel til den tilsvarende havbunnsenheten Ekofisk 2/4 VA, slik at også 2/4 VB kunne fjernstyres fra land.[REMOVE]Fotnote: Pionér nr. 6, 2012. 

Ekofisk 2/4 VC (Victor Charlie)

historie, 2018, ekofisk sør oppstart Ekofisk 2/4 VC vanninjksjon, forsidebilde,
Illustrasjon av Ekofisk 2/4 VC (Victor Charlie). Illustrasjon: ConocoPhillips

Den nyeste vanninnsprøytingsenheten Ekofisk 2/4 VC, cirka tre kilometer sør for Ekofisk-senteret, ble tatt i bruk høsten 2018. Utbyggingsplanen for Ekofisk 2/4 VC ble godkjent i Stortinget i 2017. Det var et hurtigutbyggingsprosjekt med mål om å øke vannflømmingseffekten på sørflanken av Ekofiskreservoaret, for å opprettholde en høy produksjon av olje og gass.   

Prosjektet startet med boring av brønner som ble utført med den oppjekkbare boreriggen West Elara.[REMOVE]Fotnote: Bunnrammen for «Victor Charlie» satt på plass, Pionér oktober 2017. 

Utformingen av vanninnsprøytingsenheten brukte samme mal som Ekofisk 2/4 VA og Ekofisk 2/4 VB. Forskjellen var at denne bunnrammen var designet for fire brønnhoder, ventiltrær og kontrollmoduler for vanninnsprøyting, mot åtte i de to andre.  

Ekofisk 2/4 VC ble plassert på havbunnen i september 2017 av installasjonsfartøyet Viking Neptun. Ekofisk 2/4 VC ble knyttet til det eksisterende systemet for vanninnsprøyting for  å utnytte ledig kapasitet i eksisterende rørsystem for vann med tilhørende kontroll- og styringskabel. Installasjonen får vann fra Eldfisk 2/7 E, strøm og signaler fra Ekofisk 2/4 M, og  overvåkes og styres fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K. 

I prosjektet ble det lagt en ny 700 meter lang rørledning for vann ved et T-stykke på rørledningen til Victor Bravo. Styringskabelen ble også forlenget fra Victor Bravo-kabelen. 

Det første vannet fra havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VC ble pumpet ned i brønn VC-03 den 28. september 2018 – helt etter planen. Brønn nummer to ble satt i drift en snau uke etter. Når den er fullt utbygd vil kapasitet samlet sett være på 80 000 fat vann i døgnet fra fire brønner.[REMOVE]Fotnote: Pionér 2018, nr. 3.  

Publisert 15. august 2019   •   Oppdatert 7. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *