Application for trial productionFrench win Ekofisk tank job

Phillipsgruppen inngår byggekontrakter

person av Norsk Oljemuseum
Starten på oppbyggingen av permanente plattformer på feltet ble kalt fase II.
— The bridge support between Ekofisk 2/4 C and Ekofisk 2/4 T is installed. Photo: ConocoPhillips/Norwegian Petroleum Museum
© Norsk Oljemuseum

Den skulle bestå av plasseringen av en produksjonsplattform (2/4 A), en flammetårnsinstallasjon og to boreplattformer (2/4 B og 2/4 C). I begynnelsen av fase II skulle oljen fortsatt bøyelastes, men det skulle etter planen legges en 34 tommers oljerørledning til land. Ilandføringsalternativene som ble undersøkt var: Lista (Norge), Wilhelmshaven (Vest-Tyskland), Rotterdam (Nederland) og Teesside (England).Den skulle bestå av plasseringen av en produksjonsplattform (2/4 A), en flammetårnsinstallasjon og to boreplattformer (2/4 B og 2/4 C). I begynnelsen av fase II skulle oljen fortsatt bøyelastes, men det skulle etter planen legges en 34 tommers oljerørledning til land. Ilandføringsalternativene som ble undersøkt var: Lista (Norge), Wilhelmshaven (Vest-Tyskland), Rotterdam (Nederland) og Teesside (England).

Application for trial productionFrench win Ekofisk tank job
Published 24. May 2019   •   Updated 2. October 2019
© Norsk Oljemuseum
close Close