Sikorsky helicopter crashesFirst strike on Ekofisk

Cod 7/11 A comes on stream

person av Norsk Oljemuseum
7/11 A ble installert i 1975 og produksjonen startet i 1977. Borerigg med utstyr ble fjernet i oktober 1997. Plattformen ble stengt og fraflyttet i 1998.
— Cod 7/11 A. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Cod 7/11 A var en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform på 75 meter vanndyp i blokk 7/11 på norsk sokkel, 75 km nordvest for Ekofisk-senteret. Et eget flammetårn var forbundet med 7/11 A via en gangbro. Selve plattformen ble knyttet til Ekofisk 2/4 R med en 16″ olje/gass rørledning, til Mimefeltet med 7″ og 2″ rørledninger og til Ula-feltet med en 10″ rørledning.  Det var ni produserende brønner under plattformen. Boligmodulen var bygget for et mannskap på 52 personer.

Prosessanlegget for gass og gasskondensat:

Separasjon:
To parallelle sjøvannskjølte oljekjølere.
En 3-fase separator (6,1 x 1,8 meter)
Test separasjon:
En sjøvannskjølt oljekjøler
En test separator (3,6 x 1 meter)
Fiskalt målesystem
Gasstørkeanlegg:
Glykol gasstørkeanlegg med scrubber og glykol contactor (20 x 2,1 meter)
Glykol gjenvinningsanlegg
Filter for tørking av produsert kondensat

Sikorsky helicopter crashesFirst strike on Ekofisk
Published 2. December 2019   •   Updated 2. December 2019
© Norsk Oljemuseum
close Close