Løftekampanje i målTelemedisin med helseministeren

Åpning av Ekofisk Sør

person av Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum
«Skal vi klare å opprettholde aktiviteten på sokkelen i årene fremover, så må vi sørge for at man utnytter de modne arealene og eksisterende infrastruktur», sa olje- og energiminister Tord Lien (FrP) da han åpnet den nye brønnhodeplattformen 2/4 Z på Ekofisk. Sammen med havbunnsinstallasjonen 2/4 VB utgjorde den de nye installasjonene i Ekofisk Sør.
Kjappe fakta:
  • Ekofisk 2/4 Z har 35 produksjonsbrønner og én brønn for injeksjon av borekaks
  • Sammen med havbunnsinstallasjonen for vanninnsprøyting Ekofisk 2/4 VB er den en del av Ekofisk Sør-prosjektet
  • Ekofisk 2/4 Z ble installert 14. juli 2013
  • Ekofisk 2/4 Z hadde driftsstart 25. oktober 2013
  • Ekofisk 2/4 VB driftsstart var 16. mai 2013
— Ekofisk 2/4 Z med 2/4 L like bak. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
© Norsk Oljemuseum

Da den offisielle åpningen skjedde 29. oktober 2013, var det bare fire dager etter at produksjonen kom i gang. Det skjedde to måneder før den opprinnelige tidsplanen i utbyggingsplanen (PUD). Vanninnsprøytingen hadde vært i gang siden mai 2013, styrt fra driftssenteret til ConocoPhillips i Tananger.

Åpning av Ekofisk Sør,
Ekofisk 2/4 Z sett fra øst. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Plattformen ble planlagt å kunne utføre flere samtidige aktiviteter som produksjon, boring, brønnvedlikehold og brønnintervensjon. Plattformen ble tilrettelagt for overvåkning og fjernstyring fra 2/4 J-plattformen, eller eventuelt fra ConocoPhillips sitt driftssenter i Tananger. Det ble derfor ikke installert et fullskala kontrollrom på 2/4 Z, men det finnes et lokalt utstyrsrom som kan bemannes ved behov. Plattformen ble ikke tilrettelagt med egen boligmodul, overnatting skjer på boligplattformen 2/4 L.

Det var en tydelig fornøyd olje- og energiminister som sto for åpningen: «Ekofisk er grunnsteinen i utviklingen av norsk petroleumsindustri. Etter 42 års produksjon av olje og gass på Ekofisk åpnes nå infrastruktur som legger til rette for nye 40 år med produksjon,» uttalte Lien.[REMOVE]Fotnote: www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-dag-for-ekofisk-og-norge/id744751/

Ekofisk 2/4 Z blir til

Da regjeringen 6. mai 2011 anbefalte PUD-ene for Ekofisk Sør og Eldfisk II, uttalte olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp): «Dette er et gigantisk industriprosjekt som vil gi store verdiskapings- og sysselsettingseffekter. Det har stor betydning for norsk leverandørindustri.»[REMOVE]Fotnote: NTB, 06.05.2011. Det fikk han rett i selv om også leverandørindustrien i flere andre land også var med og høstet fruktene av prosjektet.

Byggingen av 2/4 Z foregikk flere steder. Aker Solutions i Egersund vant hovedkontrakten og hadde flere underkontraktører.

Plattformens understell ble bygget hos Dragados offshore i Cadiz i Spania, og ble installert på feltet i 2012,

Åpning av Ekofisk Sør,
Overbygget til Ekofisk 2/4 Z under bygging på Kværner Stord. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Hos Aker Solutions i Egersund ble først den 116 meter lange broen som skulle binde den nye plattformen sammen med resten av Ekofisk-senteret bygd. Broen over til Ekofisk 2/4 M trengte en brostøtte. Den ble bygd i Verdal som del av oppdraget med stålunderstellet til den nye hotell- og feltsenterplattformen Ekofisk 2/4 L. Overbygget til Ekofisk 2/4 Z ble bygd ved et verft i Polen og på Aker-verftet i Egersund. I Polen ble det bygd dekkseksjoner. Det første stålet ble kuttet på verftet Mostostal Pomorze i Gdynia deretter kom arbeidet i gang hos Energomontaz i Gdansk. De to verftene hadde lang erfaring som underleverandør til Aker Solutions. Sammenstilling og utrustning av overbygningen foregikk i Egersund.[REMOVE]Fotnote: Ekofisk 2/4 Z tar form 17.08.2011 – ConocoPhillips nettside.

Den 14. juli 2013 løftet tungløftfartøyet Saipem 7000 det 8000 tonn tunge overbygget på plass på feltet. Det var bare to døgn etter at det seilte ut fra verftet i Egersund.

Åpning av Ekofisk Sør,
Ekofisk 2/4 Z er fraktet ut til feltet på en lekter, og plasseres på stålunderstellet av kranlekteren Saipem 7000. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Deretter fortsatte arbeidet med uttesting av utstyr og ferdigstilling. Rundt 150 personer fra ulike fagdisipliner deltok i dette arbeidet.

Forboring av fire produksjonsbrønner på Ekofisk 2/4 Z ble uført av boreriggen Maersk Gallant, og etter at plattformen kom på plass ble de integrert med plattformen. I september startet arbeidet med installering av ventiltrær (juletrær) i plattformens brønnhodeområde.

Ferdig utbygd hadde plattformen 36 brønner – 35 for produksjon og én for injisering av borekaks. Plattformen var en sentral del av prosjektet Ekofisk Sør.

Vanninnsprøyting med intelligente brønner

Ekofisk Sør inkluderte også Ekofisk 2/4 VB, en havbunnsinstallasjon for vanninnsprøyting med i alt åtte brønner.

historie, 2011, klart for 40 nye år på ekofisk området,
Ekofisk 2/4 VB (Victor Bravo) senkes i sjøen. Foto: Bob Bartlett/ConocoPhillips

Siden 1987 har vanninnsprøyting i Ekofisk-reservoaret, og senere også på Eldfisk, gitt verdifulle bidrag til en betydelig økning av utvinningsgraden i feltene. Denne kapasiteten ble utvidet betraktelig da en ny havbunnsinstallasjon – Ekofisk 2/4 VB – ble tatt i bruk. Hovedhensikten med vanninnsprøytingen er å gi trykkstøtte og dermed bidra til å øke produksjonen. Brønnrammen hadde plass til åtte vanninnsprøytingsbrønner som kontrolleres via en tre kilometer elektrohydraulisk/fiberoptisk «umbilical» (navlestreng) forbundet med 2/4 VA, og begge installasjonene ble i sin tur drevet fra ConocoPhillips kontorer i Tananger.  Installasjonen ble bygd med en samlet kapasitet på opp mot 100 000 fat vann per dag fra de åtte havbunnsbrønnene, og vannet ble levert fra vanninnsprøytingsplattformen Eldfisk 2/7 E-plattformen via en ny rørledning. [REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips 2011 PUD Ekofisk South.

Det var den erfarne subsealeverandøren FMC Kongsberg Subsea AS som i 2011 vant kontrakten på produksjon og leveranse av dypvannsutstyr og tilhørende tjenester for vanninjeksjon på Ekofisk-feltet. Kontrakten var verdt rundt 425 millioner kroner. Leveransene startet i første kvartal 2012. Foruten FMCs anlegg på Kongsberg var også anlegget i Dunfermline i Skottland involvert i prosjektet.[REMOVE]Fotnote: NTB 23.02.2011, «Ekofisk-kontrakt til Kongsberg».

Alle de åtte brønnene på Ekofisk 2/4 VB er såkalte intelligente brønner.[REMOVE]Fotnote: ConocoPhillips 2011 PUD Ekofisk South. Det betyr at det til enhver tid kan sprøytes inn vann i valgte soner i reservoaret for å få best mulig effekt. Dette var også de første intelligente brønnene som var automatiserte og kan styres fra en operatørstasjon på land.

Ekofisk 2/4 V A, forsidebilde, historie,
Illustrasjon av Ekofisk VA (Victor Alpha). Illustrasjon: ConocoPhillips

Da havbunnsinstallasjonen 2/4 VB begynte å sprøyte inn vann fra den første brønnen tidlig i 2013 var det gått snaut to år siden Ekofisk 2/4 VA stod ferdig som en tilsvarende havbunnsinstallasjon på Ekofisk.

I alt sprøytes det inn rundt 550 000 fat i døgnet i feltene Ekofisk og Eldfisk. Det rensede sjøvannet pumpes under høyt trykk ned i bakken via brønner på plattformene Ekofisk 2/4 K, Eldfisk 2/7 A og 2/7 B samt fra havbunnsinstallasjonen Ekofisk 2/4 VA.

Løftekampanje i målTelemedisin med helseministeren
Publisert 9. september 2019   •   Oppdatert 27. februar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *