Første fagforeninger i oljeindustrien

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Fagforeningssystemet som utviklet seg i oljebransjen på 1970-tallet, lignet ikke norsk fagbevegelse for øvrig. LO som var den sentrale aktøren innen fagbevegelsen, ble utfordret innenfor oljebransjen og klarte ikke å befeste sin stilling i den første fasen. Mens Arbeidsmannsforbundet og Sjømannsforbundet (begge LO) vinglet mellom hvem som skulle organisere oljearbeiderne, vokste Ekofisk-komiteen fram som en betydelig konkurrent utenom LO-systemet.
— To helikoptere. En Sikorsky S-61N på helikopterdekket og en Bell 212 i luften. Foto: Harry Nor-Hanssen/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum
arbeidsliv, fagforeninger, logo, Første fagforeninger i oljeindustrien,
LO-logo

Da spørsmålet om organisering av oljearbeidere dukket opp, var det Arbeidsmannsforbundet (LO) som først tok ansvaret for dette. Men til tross for at Arbeidsmannsforbundet fikk på plass et avtaleverk som var tilpasset oljeindustrien, hadde god medlemstilslutning og et godt utbygd tillitsmannsystem, besluttet LO i 1973 å flytte organisasjonsansvaret over til Sjømannsforbundet. Noe av årsaken var at Sjømannsforbundet hadde lang erfaring i å takle internasjonale arbeidsgivere. En annen grunn var at riggene som var utstyrt med eget fremdriftsmaskineri, ble klassifisert som skip. Slike borefartøyer ble underlagt sjøfartslovgivningen.

Avgjørelsen skapte bølger blant oljearbeiderne. De som arbeidet på basene og de faste installasjonene i Nordsjøen fant seg ikke til rette i Sjømannsforbundet. Blant offshorearbeiderne var det misnøye med forskjellene ved personbeskatning. Ansatte på flytende installasjoner hadde sjømannsskatt, mens kolleger på faste installasjoner hadde vanlig landskatt. Mange mente at Sjømannsforbundet ikke gjorde nok for å utjevne denne skjevheten.

Et halvt år etter at Sjømannsforbundet hadde overtatt organisasjonsansvaret, ble den første husforeningen blant de operatøransatte på Ekofiskfeltet etablert.[REMOVE]Fotnote: Marie Smith-Solbakken, Oljearbeiderkulturen. Historien om cowboyer og rebeller. (1997), s. 142 – 146.

Etter få års virksomhet tok Ekofisk-komiteen initiativ til å samle flere «husforeninger» under sine vinger. Den landsomfattende organisasjonen OFS ble dannet. LO sitt svar på denne utfordringen ble å opprette NOPEF.

arbeidsliv, fagforeninger, logo, ofs
OFS-logo

 

Publisert 18. oktober 2017   •   Oppdatert 16. mars 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *