Plattformledelse

person Norsk Oljemuseum
Plattformsjefen er øverste leder på en installasjon. Han eller hun har det øverste ansvaret for sikkerheten til personalet og plattformen. Plattformsjefen skal se til at det opereres innenfor sikkerhetsnormene som operatøren har satt og som myndighetene krever. For å dekke rotasjonsordningen er det tre plattformsjefer på hver installasjon.
— Plattformsjef Jan Aaserød. Foto: Husmo Foto/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Mye av arbeidstiden for en plattformsjef går med til møtevirksomhet og informasjonsutveksling. Arbeidsdagen strekker seg gjerne fra 7 om morgenen til 21 – 23 om kvelden. Allerede før syv starter første møte med ledergruppen hvor nattens hendelser og eventuelle avvik blir gjennomgått. Så går turen innom bore- og brønnleder for å sjekke hvordan produksjonen går. Klokken åtte er det morgenmøte over telefon med ledelsen på land. I møtet som varer alt fra 10 minutter til en time gjennomgås Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS),  produksjonsresultater og avvik i forhold til plan.

Klokken ni er det tid for kaffe i en av kaffebarene om bord. Deretter går plattformsjefen rundt og følger opp aktiviteter og prosjekter som er på gang. Det kan være alt fra vedlikeholdsprosjekter i produksjonsdelen til modernisering av boligkvarteret. Denne tiden på dagen blir også brukt til forefallende kontorarbeid som å svare på e-post.

Lunsjen som er et ett av hovedmåltidene om bord, inntas i 12-tiden. Klokken ett er det tid for nye møter med drifts- og vedlikeholdsledere for å snakke om organisasjon og ledelse. Klokken fem er det såkalt SBP-møte (samtidig boring og produksjon) med ledere og hovedverneombud. Her diskuteres dagens HMS-saker samt status for arbeidet, og det gis sikkerhetsklarering for arbeidet neste dag. Dette skal sikre at det ikke foretas arbeider samtidig som kommer i konflikt med hverandre. Med stor aktivitet i høyt tempo er god informasjon og kommunikasjon viktig for sikkerheten.

Edda 2/7 C, yrker, plattformsjef,
Plattformsjef Arild Helle på Edda 2/7 C. Foto: Kjetil Alsvik/Norsk Oljemuseum

Klokken seks har plattformsjefen «ny om bord samtale» med eventuelle nykomlinger som har kommet med helikopteret den ettermiddagen. Klokken syv er det endelig middag og slutt på arbeidsdagen for de som går dagskift. Men for plattformsjefen er det ikke til å unngå at noe kontorarbeid må tas på kveldstid, selv om dette ikke er noen hovedregel.

Publisert 11. juli 2017   •   Oppdatert 15. september 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *